MIDATECH

MIDATECH

MIDATECH

Đang online: 12

Trong ngày: 68

Trong tuần: 1142

Trong tháng: 9098

Tổng truy cập: 541153

KEN POWER HAND TOOLS

MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6806ER ( 6MM )

Giá: 520.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6410ER ( 10MM )

Giá: 540.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6913ERD ( 13MM )

Giá: 810.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN SẮT KEN 6816NB ( 16MM )

Giá: 1.450.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG  KEN 2526GER

Giá: 1.970.000 đ

Giá KM: 1.750.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG  KEN 2520E ( 500W )

Giá: 1.340.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2526E ( 810W )

Giá: 1.520.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 2 CHỨC NĂNG KEN 2826BS ( 750W )

Giá: 1.380.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2826GB ( 750W )

Giá: 1.540.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2830GB ( 750W )

Giá: 15.860.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG KEN 2810T ( 1050W )

Giá: 2.400.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC KEN 9710 ( 100MM )

Giá: 580.000 đ

ĐẶT HÀNG
  MÁY MÀI GÓC KEN 9917B ( 100MM )

Giá: 560.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC KEN 9167S ( 100MM )

Giá: 760.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC KEN 9910G ( 100MM )

Giá: 890.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC KEN 9910S ( 100MM )

Giá: 890.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI PIN KEN 9120-40S ( 100MM )

Giá: 3.760.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC KEN 9125 ( 125MM )

Giá: 950.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9525 ( 125MM )

Giá: 1.280.000 đ

ĐẶT HÀNG
(0 sp)