MIDATECH

MIDATECH

MIDATECH

Máy vặn vít Bosch GO

Giá: 740.000 đ

ĐẶT HÀNG
25mm Máy mài thẳng Bosch GGS 3000L

Giá: 1.450.000 đ

ĐẶT HÀNG
MÁY SIẾT ỐC DÙNG PIN GDS 14.4 LI

Giá: 2.300.000 đ

ĐẶT HÀNG
Pin Ion Lithium Bosch GBA 14.4V 1.5Ah

Giá: 750.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 180-LI

Giá: 2.800.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI

Giá: 3.000.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài thẳng 500W Bosch GGS 5000L

Giá: 2.970.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc 670W Bosch GWS 060

Giá: 850.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài thẳng 650W Bosch GGS 28LC

Giá: 4.500.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc nhỏ 750W Bosch GWS 750-100

Giá: liên hệ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc cầm tay 900W Bosch GWS 900-100

Giá: 1.300.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc 900W Bosch GWS 900-100S

Giá: 1.400.000 đ

ĐẶT HÀNG
Bosch GCO 220

Giá: 2.700.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc Bosch GWS 900-125

Giá: 1.300.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc nhỏ 1300W Bosch GWS 13-125 CI

Giá: 2.620.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc 2000W Bosch GWS 2000-180

Giá: 1.925.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy hàn que dùng điện Weldcom VARC 201

Giá: 3.570.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI

Giá: 3.465.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc Bosch GWS 20-180

Giá: 2.370.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy mài góc cầm tay Bosch GWS 2000-230

Giá: 2.000.000 đ

ĐẶT HÀNG
Bosch GWS 22-180

Giá: 2.700.000 đ

ĐẶT HÀNG
(0 sp)