MIDATECH

MIDATECH

MIDATECH

Kìm chết ASAKI -8255

Giá: 88.000 đ

ĐẶT HÀNG
kÌM TUỐT DÂY ĐIỆN ASAKI -0340

Giá: 110.000 đ

ĐẶT HÀNG
VÍT TÔN RON TRẮNG  CHỐNG THẮM

Giá: liên hệ

ĐẶT HÀNG
Tu vít đóng ASAKI-7192

Giá: 215.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy hàn que điện tử Maxi 120

Giá: 1.920.000 đ

ĐẶT HÀNG
Mặt nạ hàn đội đầu

Giá: 35.000 đ

ĐẶT HÀNG
Rut rive  trơ lực ASAKI -6810

Giá: 130.000 đ

ĐẶT HÀNG
Eto ASAKI - 6285

Giá: 375.000 đ

ĐẶT HÀNG
Eto ASAKI - 6276

Giá: 160.000 đ

ĐẶT HÀNG
Máy hàn ATEC 200C

Giá: 1.000.000 đ

ĐẶT HÀNG
Nhám tròn 100mm

Giá: 85.000 đ

ĐẶT HÀNG
nhám vải tròn 180mm

Giá: 250.000 đ

ĐẶT HÀNG
Béc cắt gió đá KOIKE

Giá: 40.000 đ

ĐẶT HÀNG
Kiếng Hàn

Giá: 4.000 đ

ĐẶT HÀNG
Đèn cắt gió đá

Giá: 270.000 đ

ĐẶT HÀNG
Đông hồ Gió Đá

Giá: 200.000 đ

ĐẶT HÀNG
Đồng hồ Oxy Ga

Giá: 200.000 đ

ĐẶT HÀNG
Ni Trắng Cá sấu

Giá: 12.000 đ

ĐẶT HÀNG
Nỉ Đỏ Corolla

Giá: 10.000 đ

ĐẶT HÀNG
Nỉ Xám Corolla

Giá: 10.000 đ

ĐẶT HÀNG
Que hàn Kim Tín 2.5 mm

Giá: 440.000 đ

ĐẶT HÀNG
Dây hơi Win

Giá: liên hệ

ĐẶT HÀNG
Đầu nối hơi các size

Giá: liên hệ

ĐẶT HÀNG
(0 sp)