Hotline: 0124 567 89
Zalo

Bảng giá

MAKITA TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA LW1400 ( 355MM ) MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA LW1400 ( 355MM ) 4.810.000đ
2 MÁY KHOAN MAKITA M6000B ( 10MM ) MÁY KHOAN MAKITA M6000B ( 10MM ) 785.000đ
3 MÁY KHOAN MAKITA M6500B ( 6.5 MM ) MÁY KHOAN MAKITA M6500B ( 6.5 MM ) 705.000đ
4 MÁY KHOAN MAKITA M6412 MÁY KHOAN MAKITA M6412 1.100.000đ
5 MÁY KHOAN MAKITA M6413 MÁY KHOAN MAKITA M6413 1.120.000đ
6 MÁY KHOAN 2 TAY CẦM MAKITA M6201B MÁY KHOAN 2 TAY CẦM MAKITA M6201B 1.710.000đ
7 MÁY KHOAN 2 TAY CẦM MAKITA M6200B MÁY KHOAN 2 TAY CẦM MAKITA M6200B 1.580.000đ
8 MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2401B ( 355MM ) MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2401B ( 355MM ) 2.500.000đ
9 MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2402B MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2402B 2.500.000đ
10 MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2403B MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2403B 2.700.000đ
11 MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2400B ( 355MM ) MÁY CẮT SẮT BÀN MAKITA M2400B ( 355MM ) 3.200.000đ
12 MÁY KHOAN MAKITA M6500B MÁY KHOAN MAKITA M6500B 650.000đ
13 MÁY MÀI GÓC MAKITA M0900B MÁY MÀI GÓC MAKITA M0900B 816.000đ
14 MÁY KHOAN MAKITA M0801B ( 16MM ) MÁY KHOAN MAKITA M0801B ( 16MM ) 850.000đ
15 MÁY KHOAN MAKITA M0800B MÁY KHOAN MAKITA M0800B 740.000đ
16 MÁY KHOAN MAKITA M0600B MÁY KHOAN MAKITA M0600B 586.000đ
17 MÁY KHOAN MAKITA M0601B MÁY KHOAN MAKITA M0601B 605.000đ
18 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9061R MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9061R 2.830.000đ
19 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9060 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9060 2.710.000đ
20 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9050 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9050 2.420.000đ
21 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9030R MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9030R 3.440.000đ
22 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4031( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4031( 100MM ) 1.030.000đ
23 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4032 ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4032 ( 100MM ) 1.025.000đ
24 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4034 ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4034 ( 100MM ) 1.150.000đ
25 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7060 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7060 2.700.000đ
26 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7061R MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7061R 2.990.000đ
27 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9020 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA9020 2.520.000đ
28 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7050 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7050 2.450.000đ
29 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7030 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7030 2.850.000đ
30 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7020R01 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7020R01 2.700.000đ
31 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7020 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA7020 2.430.000đ
32 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA6020 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA6020 2.190.000đ
33 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA6010 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA6010 2.120.000đ
34 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5050R ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5050R ( 125MM ) 2.380.000đ
35 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5030R( 125MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5030R( 125MM ) 1.275.000đ
36 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5010 ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA5010 ( 125MM ) 2.048.000đ
37 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4050R ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4050R ( 100MM ) 2.310.000đ
38 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4050 ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4050 ( 100MM ) 2.055.000đ
39 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4040C ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4040C ( 100MM ) 2.250.000đ
40 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9553B (100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9553B (100MM ) 1.109.000đ
41 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9500NB (100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9500NB (100MM ) 2.350.000đ
42 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9553NB (100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9553NB (100MM ) 1.060.000đ
43 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9556HN (100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9556HN (100MM ) 1.315.000đ
44 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9556HP(100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9556HP(100MM ) 1.310.000đ
45 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9558HN ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9558HN ( 125MM ) 1.310.000đ
46 MÁY MÀI GÓC MAKITA 9565CVR ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA 9565CVR ( 125MM ) 2.960.000đ
47 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4030 (100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4030 (100MM ) 1.030.000đ
48 MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4030R( 100MM ) MÁY MÀI GÓC MAKITA GA4030R( 100MM ) 1.150.000đ
49 Máy mài góc MAKITA M0910B -100MM-540W (Công tắc đuôi) Máy mài góc MAKITA M0910B -100MM-540W (Công tắc đuôi) 799.000đ
50 Máy mài góc Makita M0920B ( 180mm) Máy mài góc Makita M0920B ( 180mm) 1.760.000đ
51 Máy bào gỗ Makita M1100B (82MM) Máy bào gỗ Makita M1100B (82MM) 2.850.000đ
52 Máy bào gỗ Makita M1901B Máy bào gỗ Makita M1901B 1.785.000đ
53 Máy Bào Makita M1902B (82mm) Máy Bào Makita M1902B (82mm) 1.380.000đ
54 Máy cưa đa góc Makita M2300B Máy cưa đa góc Makita M2300B 4.500.000đ
55 Máy phay Makita M3600B (12mm) Máy phay Makita M3600B (12mm) 2.670.000đ
56 Máy Đánh Cạnh Makita M3700B Máy Đánh Cạnh Makita M3700B 1.180.000đ
57 Máy Đánh Cạnh Makita M3701B Máy Đánh Cạnh Makita M3701B 1.130.000đ
58 Máy Thổi Makita M4000B Máy Thổi Makita M4000B 1.050.000đ
59 Máy Thổi Makita M4001B Máy Thổi Makita M4001B 1.400.000đ
60 Máy Cắt Đá/Gạch/Gỗ Makita M4100B (110mm) Máy Cắt Đá/Gạch/Gỗ Makita M4100B (110mm) 1.420.000đ
61 Máy Cắt Đá/Gạch/Gổ Makita M4101B (125mm) Máy Cắt Đá/Gạch/Gổ Makita M4101B (125mm) 1.455.000đ
62 Máy cưa lọng Makita M4301B Máy cưa lọng Makita M4301B 1.400.000đ
63 Máy cưa lọng Makita M4302B Máy cưa lọng Makita M4302B 1.860.000đ
64 Máy cưa kiếm Makita M4500B Máy cưa kiếm Makita M4500B 2.140.000đ
65 Máy cắt gỗ M5801B 185mm Máy cắt gỗ M5801B 185mm 1.500.007đ
66 Máy trộn sơn MAKITA M6600XB Máy trộn sơn MAKITA M6600XB 2.350.000đ
67 Máy khoan động lực Makita MT M8100B Máy khoan động lực Makita MT M8100B 1.300.000đ
68 Bộ máy khoan 26 món Makita M8100KX2B 710W Bộ máy khoan 26 món Makita M8100KX2B 710W 1.250.000đ
69 Máy khoan động lực Makita M8101B Máy khoan động lực Makita M8101B 1.420.000đ
70 Bộ máy khoan 26 món Makita M8103KX2B Bộ máy khoan 26 món Makita M8103KX2B 1.045.000đ
71 Máy khoan động lực Makita M8104B Máy khoan động lực Makita M8104B 1.190.000đ
72 Máy đục bê tông Makita M8600B Máy đục bê tông Makita M8600B 3.500.000đ
73 Máy khoan bê tông Makita M8700B Máy khoan bê tông Makita M8700B 2.200.000đ
74 Máy khoan bê tông Makita M8701B Máy khoan bê tông Makita M8701B 2.300.000đ
75 Máy Mài Góc Makita M9000B 2000W Máy Mài Góc Makita M9000B 2000W 2.280.000đ
76 Máy Mài Góc Makita M9001B 2000W Máy Mài Góc Makita M9001B 2000W 2.320.000đ
77 Máy Mài Góc Makita M9002B 1050W Máy Mài Góc Makita M9002B 1050W 1.530.000đ
78 Máy Mài Góc Makita M9003B 1050W Máy Mài Góc Makita M9003B 1050W 1.625.000đ
79 Máy Mài Khuôn Makita M9100B (6mm) Máy Mài Khuôn Makita M9100B (6mm) 1.168.000đ
80 Máy Chà Nhám Rung Makita M9200B Máy Chà Nhám Rung Makita M9200B 1.040.000đ
81 Máy Chà Nhám Rung Makita M9201B Máy Chà Nhám Rung Makita M9201B 1.040.000đ
82 Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Makita M9202B Máy Chà Nhám Quỹ Đạo Tròn Makita M9202B 1.200.000đ
83 Máy Chà Nhám Rung Makita M9203B Máy Chà Nhám Rung Makita M9203B 1.215.000đ
84 Máy Chà Nhám Băng Makita M9400B Máy Chà Nhám Băng Makita M9400B 2.760.000đ
85 Máy chà nhám rung tròn Makita M9204B Máy chà nhám rung tròn Makita M9204B 1.350.000đ
86 Máy Mài Góc Makita M9503B 570W Máy Mài Góc Makita M9503B 570W 1.050.000đ
87 Máy mài góc Makita M9504B 570W Máy mài góc Makita M9504B 570W 1.002.000đ
88 Máy Mài Góc Makita M9506B (100mm) Máy Mài Góc Makita M9506B (100mm) 980.000đ
89 Máy Mài Góc Makita M9508B 720W Máy Mài Góc Makita M9508B 720W 1.000.000đ
90 Máy Mài Góc Makita M9509B 850W Máy Mài Góc Makita M9509B 850W 995.000đ
91 Máy Mài Góc Makita M9511B 850W Máy Mài Góc Makita M9511B 850W 1.040.000đ
92 Máy Mài Góc Makita M9512B 720W Máy Mài Góc Makita M9512B 720W 890.000đ
93 Máy Mài Góc Makita M9513B (công tắc đuôi) Máy Mài Góc Makita M9513B (công tắc đuôi) 950.000đ
94 Máy cắt đa năng Makita M9800B Máy cắt đa năng Makita M9800B 1.485.000đ
95 Máy cưa bàn Makita MLT100 Máy cưa bàn Makita MLT100 10.900.000đ
96 Máy bơm hơi dùng pin MP100DZ ( 12v Max ) Máy bơm hơi dùng pin MP100DZ ( 12v Max ) 1.420.000đ
97 Máy mài góc Makita GA5020 1050W Máy mài góc Makita GA5020 1050W 2.260.000đ
98 Máy mài bàn 2 đá Makita GB602 Máy mài bàn 2 đá Makita GB602 2.865.000đ
99 Máy mài 2 đá Makita GB801 550W Máy mài 2 đá Makita GB801 550W 4.650.000đ
100 Máy mài khuôn Makita GD0600 400W Máy mài khuôn Makita GD0600 400W 1.820.000đ
101 Máy mài khuôn Makita GD0601 400W Máy mài khuôn Makita GD0601 400W 1.850.000đ
102 Máy mài khuôn Makita GD0602 400W Máy mài khuôn Makita GD0602 400W 1.550.000đ
103 Máy mài khuôn Makita GD0603 240W Máy mài khuôn Makita GD0603 240W 1.610.000đ
104 Máy mài khuôn Makita GD0800C 750W Máy mài khuôn Makita GD0800C 750W 5.365.000đ
105 Máy mài khuôn Makita GD0801C 750W Máy mài khuôn Makita GD0801C 750W 5.465.000đ
106 Máy mài khuôn Makita GD0810C 750W Máy mài khuôn Makita GD0810C 750W 5.500.000đ
107 Máy mài thẳng Makita GS5000 750W Máy mài thẳng Makita GS5000 750W 6.420.000đ
108 Máy chà nhám đĩa Makita GV6010 Máy chà nhám đĩa Makita GV6010 1.980.000đ
109 Máy chà nhám đĩa 500W Makita GV7000 Máy chà nhám đĩa 500W Makita GV7000 3.990.000đ
110 Máy chà nhám đĩa Makita GV7000C Máy chà nhám đĩa Makita GV7000C 4.700.000đ
111 Máy thổi hơi nóng Makita HG5030K Máy thổi hơi nóng Makita HG5030K 1.110.000đ
112 Máy thổi hơi nóng Makita HG6030K Máy thổi hơi nóng Makita HG6030K 1.400.000đ
113 Máy thổi hơi nóng Makita HG6530V Máy thổi hơi nóng Makita HG6530V 1.900.000đ
QUẠT CÔNG NGHIỆP
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Quat treo HAWIN HW 500C Quat treo HAWIN HW 500C 1.260.000đ
2 Quat công nghiệp đứng HS- 500 Quat công nghiệp đứng HS- 500 1.650.000đ
3 Quat công nghiệp đứng HS- 600 Quat công nghiệp đứng HS- 600 1.750.000đ
4 Quat công nghiệp đứng HS- 650 Quat công nghiệp đứng HS- 650 1.790.000đ
5 Quat công nghiệp đứng HS- 700 Quat công nghiệp đứng HS- 700 1.850.000đ
6 Quạt hút vuông HAWINCO HSV-30 Quạt hút vuông HAWINCO HSV-30 780.000đ
7 Quạt thông gió vuông HSV-40 Quạt thông gió vuông HSV-40 1.390.000đ
8 Quạt thông gió vuông HSV-50 Quạt thông gió vuông HSV-50 1.680.000đ
9 Quạt cộng nghiệp vuông trực tiếp Quạt cộng nghiệp vuông trực tiếp 2.100.000đ
10 Quạt thông gió dây curoa HSB -900 Quạt thông gió dây curoa HSB -900 2.900.000đ
11 Quat treo HAWIN HW-600C Quat treo HAWIN HW-600C 1.180.000đ
12 Quat treo HAWIN HW-650C Quat treo HAWIN HW-650C 1.410.000đ
13 Quat treo HAWIN HW-700C Quat treo HAWIN HW-700C 1.480.000đ
MILWAUKEE TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Máy khoan động lực FPD02 Máy khoan động lực FPD02 3.190.000đ
2 Máy Vặn vít M12 FID 2 Máy Vặn vít M12 FID 2 3.550.000đ
3 Máy vặn vít thủy lục M12 FQID-OC Máy vặn vít thủy lục M12 FQID-OC 5.350.000đ
4 Máy siết Bulong M12 FIWF-0C ( thân máy ) Máy siết Bulong M12 FIWF-0C ( thân máy ) 4.640.000đ
5 Máy siết Bulong góc dùng pin M12 FIR38LR-0 Máy siết Bulong góc dùng pin M12 FIR38LR-0 4.990.000đ
6 Máy siết Bulong góc M12 FIR38-0 Máy siết Bulong góc M12 FIR38-0 4.100.000đ
7 Máy siết Bulong góc M12 FRAIWF12-0B Máy siết Bulong góc M12 FRAIWF12-0B 4.680.000đ
8 Máy siết bulong xuyên tâm M12 FPTR-0X0 Máy siết bulong xuyên tâm M12 FPTR-0X0 6.300.000đ
BOSCH TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Máy khoan sắt Bosch GBM 320 Máy khoan sắt Bosch GBM 320 715.000đ
2 Bosch GBM 350 RE Bosch GBM 350 RE 885.000đ
3 Máy khoan Bosch GBM 13RE Máy khoan Bosch GBM 13RE 1.440.000đ
4 Bosch GSB 550 Bosch GSB 550 870.000đ
5 Máy khoan Bosch GSB 550 Set (80 món phụ kiện) Máy khoan Bosch GSB 550 Set (80 món phụ kiện) 1.510.000đ
6 Máy khoan Bosch GSB 550 Set 122 món phụ kiện Máy khoan Bosch GSB 550 Set 122 món phụ kiện 1.720.000đ
7 Bosch GSB 10 RE Bosch GSB 10 RE 1.290.000đ
8 Máy khoan Bosch GSB 10 RE SET 100 món phụ kiện Máy khoan Bosch GSB 10 RE SET 100 món phụ kiện 1.920.000đ
9 Máy khoan Bosch GSB 16 RE Máy khoan Bosch GSB 16 RE 1.550.000đ
10 Bosch GSB 20-2RE Bosch GSB 20-2RE 2.910.000đ
11 Máy khoan động lực pin Bosch GSB 14.4-2-LI Máy khoan động lực pin Bosch GSB 14.4-2-LI 4.486.000đ
12 Pin Ion Lithium Bosch GBA 14.4V 1.5Ah Pin Ion Lithium Bosch GBA 14.4V 1.5Ah 760.000đ
13 Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSB 180-LI 3.150.000đ
14 Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDR 18V-LI (18V/2.6Ah) Máy bắt vít động lực dùng pin Bosch GDR 18V-LI (18V/2.6Ah) 4.290.000đ
15 Máy vặn vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-EC Máy vặn vít động lực dùng pin Bosch GDX 18V-EC 9.200.000đ
16 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN BOSCH GSB 18 VE-2LI MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC DÙNG PIN BOSCH GSB 18 VE-2LI 7.600.000đ
17 Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI GEN 2 Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 120-LI GEN 2 2.200.000đ
18 Máy vặn vít Bosch GO GEN Máy vặn vít Bosch GO GEN 990.000đ
19 Máy khoan pin Bosch GSB 18 VE-2-LI Máy khoan pin Bosch GSB 18 VE-2-LI 7.600.000đ
20 Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 12 V-EC Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 12 V-EC Liên hệ
21 Máy khoan động lực dùng pin GSB 120-LI Máy khoan động lực dùng pin GSB 120-LI 1.150.000đ
22 Máy vặn vít dùng pin 12V Bosch GDR 120-LI ( pin 2.0 Ah ) Máy vặn vít dùng pin 12V Bosch GDR 120-LI ( pin 2.0 Ah ) 2.450.000đ
23 Máy Khoan Pin GDR 12 LI Máy Khoan Pin GDR 12 LI Liên hệ
24 Máy khoan pin GDR 12V-EC Máy khoan pin GDR 12V-EC Liên hệ
25 GDR 12 V-EC Professional GDR 12 V-EC Professional 5.930.000đ
26 Đèn pin chiếu sáng Bosch GLI 120-LI Đèn pin chiếu sáng Bosch GLI 120-LI 600.000đ
27 Máy khoan góc dùng pin Bosch GWB 12V-10 (12V) Máy khoan góc dùng pin Bosch GWB 12V-10 (12V) 4.780.000đ
28 Pin 12V/1.5Ah Bosch Pin 12V/1.5Ah Bosch 620.000đ
29 Pin Li-lon Bosch 1600A00F70 12V/2.5Ah Pin Li-lon Bosch 1600A00F70 12V/2.5Ah 1.020.000đ
30 GSR 14.4-2-LI Professional GSR 14.4-2-LI Professional 4.500.000đ
31 Máy mài góc Bosch GWS 900-125 Máy mài góc Bosch GWS 900-125 1.370.000đ
32 Máy mài góc điều tốc 900W Bosch GWS 900-125 S Máy mài góc điều tốc 900W Bosch GWS 900-125 S 1.410.000đ
33 Máy mài góc nhỏ 1300W Bosch GWS 13-125 CI Máy mài góc nhỏ 1300W Bosch GWS 13-125 CI 2.850.000đ
34 Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI 3.780.000đ
35 Máy mài góc 2000W Bosch GWS 2000-180 Máy mài góc 2000W Bosch GWS 2000-180 2.100.000đ
36 Máy mài góc Bosch GWS 20-180 Máy mài góc Bosch GWS 20-180 2.601.000đ
37 Máy mài góc cầm tay Bosch GWS 2000-230 Máy mài góc cầm tay Bosch GWS 2000-230 1.910.000đ
38 Máy mài góc Bosch GWS 20-230 Máy mài góc Bosch GWS 20-230 2.900.000đ
39 Máy mài Bosch GWS 22-180 Máy mài Bosch GWS 22-180 2.780.000đ
40 Bosch GWS 18V-LI Bosch GWS 18V-LI 6.100.000đ
41 Máy mài thẳng Bosch GGS 3000L Máy mài thẳng Bosch GGS 3000L 1.596.000đ
42 Máy mài thẳng 500W Bosch GGS 5000L Máy mài thẳng 500W Bosch GGS 5000L 2.110.000đ
43 Máy mài thẳng 650W Bosch GGS 28LC Máy mài thẳng 650W Bosch GGS 28LC 4.800.000đ
44 Máy mài góc 670W Bosch GWS 060 Máy mài góc 670W Bosch GWS 060 920.000đ
45 Máy mài góc nhỏ 750W Bosch GWS 750-100 Máy mài góc nhỏ 750W Bosch GWS 750-100 990.000đ
46 Máy mài góc cầm tay 900W Bosch GWS 900-100 Máy mài góc cầm tay 900W Bosch GWS 900-100 1.480.000đ
47 Máy mài góc 900W Bosch GWS 900-100S Máy mài góc 900W Bosch GWS 900-100S 1.450.000đ
48 Bosch GBH 180-Li 18V Bosch GBH 180-Li 18V 7.450.000đ
49 Bosch GBH 36V-LI Bosch GBH 36V-LI 18.100.000đ
50 Bosch GBH 2-18RE Bosch GBH 2-18RE 2.286.000đ
51 Bosch GBH 2-20 DRE Bosch GBH 2-20 DRE 2.290.000đ
52 Bosch GBH 2-20 RE Bosch GBH 2-20 RE 2.990.000đ
53 Bosch GBH 2-24DRE Bosch GBH 2-24DRE 3.200.000đ
54 Bosch GBH 2-26DRE Bosch GBH 2-26DRE 3.900.000đ
55 Bosch GBH 2-26DRE 800W Bosch GBH 2-26DRE 800W 3.700.000đ
56 Bosch GBH 2-28 DV Bosch GBH 2-28 DV 4.500.000đ
57 Bosch GBH 2-28 DFV Bosch GBH 2-28 DFV 4.700.000đ
58 Máy Khoan Búa Bosch GBH 3-28 DRE Máy Khoan Búa Bosch GBH 3-28 DRE 9.600.000đ
59 Bosch GBH 4-32 DFR Bosch GBH 4-32 DFR 9.700.000đ
60 Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D Máy khoan đục bê tông Bosch GBH 5-40D 10.380.000đ
61 Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E Liên hệ
62 Máy cưa lọng dùng pin 70mm Bosch GST 12V-LI Máy cưa lọng dùng pin 70mm Bosch GST 12V-LI Liên hệ
63 Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 18V-LI Máy cưa lọng dùng pin Bosch GST 18V-LI Liên hệ
64 Máy cưa lọng Bosch GST 18v-LI solo Máy cưa lọng Bosch GST 18v-LI solo Liên hệ
65 Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Máy cưa lọng Bosch GST 65 E Liên hệ
66 Máy cưa lọng Bosch GST 700 Máy cưa lọng Bosch GST 700 Liên hệ
67 Máy cưa lọng Bosch GST 8000E Máy cưa lọng Bosch GST 8000E Liên hệ
68 Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE Máy cưa lọng Bosch GST 80 PBE 2.500.000đ
69 Máy cắt đa năng dùng pin Bosch GUS 12V-LI (solo) Máy cắt đa năng dùng pin Bosch GUS 12V-LI (solo) Liên hệ
70 Máy cắt tôn dùng pin Bosch GSC 12 V-13 (bảng SOLO) Máy cắt tôn dùng pin Bosch GSC 12 V-13 (bảng SOLO) Liên hệ
71 Máy cắt góc Bosch GCM 12 SDE Máy cắt góc Bosch GCM 12 SDE Liên hệ
72 Máy cắt gạch, đá hoa cương Bosch GDC 140 Máy cắt gạch, đá hoa cương Bosch GDC 140 Liên hệ
73 Máy Cắt Đá Bosch GDM 13-34 Máy Cắt Đá Bosch GDM 13-34 1.670.000đ
74 Máy cưa đĩa dùng pin Bosch GKS 12V-LI Máy cưa đĩa dùng pin Bosch GKS 12V-LI 2.900.000đ
75 Bosch GKS 18V-LI Bosch GKS 18V-LI Liên hệ
76 Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 Máy cưa đĩa Bosch GKS 190 2.200.000đ
77 Bosch GKS 235 TURBO Bosch GKS 235 TURBO Liên hệ
78 Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000 1.900.000đ
79 Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12V-LI Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 12V-LI Liên hệ
80 Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 18V-LI Máy cưa kiếm dùng pin Bosch GSA 18V-LI Liên hệ
81 Bosch GCO 220 Bosch GCO 220 2.700.000đ
82 Bosch GCO 14-24 Bosch GCO 14-24 Liên hệ
83 Máy cắt sắt inox lưỡi hợp kim Bosch GCD 12 JL Máy cắt sắt inox lưỡi hợp kim Bosch GCD 12 JL 10.000.000đ
84 Máy cắt đa năng Bosch GCM 10MX Máy cắt đa năng Bosch GCM 10MX 5.690.000đ
85 Máy đục bê tông Bosch GSH 500 Máy đục bê tông Bosch GSH 500 Liên hệ
86 Máy đục Bosch GSH 9 VC Máy đục Bosch GSH 9 VC Liên hệ
87 Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC Máy đục bê tông Bosch GSH 11VC Liên hệ
88 Máy thổi khí dùng pin Bosch GBL 18V-Li (Solo) Máy thổi khí dùng pin Bosch GBL 18V-Li (Solo) 1.780.000đ
89 Máy thổi bụi Bosch GBL 620 Máy thổi bụi Bosch GBL 620 1.000.000đ
90 Máy phun hơi nóng BOSCH GHG 18-60 (1800 W) BOSCH GHG18-60 Máy phun hơi nóng BOSCH GHG 18-60 (1800 W) BOSCH GHG18-60 1.550.000đ
91 Máy thổi hơi nóng Bosch GHG 20-63 Máy thổi hơi nóng Bosch GHG 20-63 1.996.000đ
92 Máy bào Bosch GHO 6500 Máy bào Bosch GHO 6500 1.500.000đ
93 Máy phay gỗ Bosch GKF 550 Máy phay gỗ Bosch GKF 550 1.486.000đ
94 Máy chà nhám rung Bosch GSS 140 Máy chà nhám rung Bosch GSS 140 975.000đ
95 Máy chà nhám Bosch GSS 1400 Máy chà nhám Bosch GSS 1400 1.120.000đ
96 Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300 1.580.000đ
97 Máy Chà Nhám Rung Tròn Bosch GEX 125-1 AE Máy Chà Nhám Rung Tròn Bosch GEX 125-1 AE 2.010.000đ
98 Đá cắt 3 trong 1 Bosch 125×2.5×22.2mm ( 2608602389 ) Đá cắt 3 trong 1 Bosch 125×2.5×22.2mm ( 2608602389 ) 11.000đ
99 Đá cắt sắt Bosch 100x2.5x16mm ( 2608600091 ) Đá cắt sắt Bosch 100x2.5x16mm ( 2608600091 ) 11.000đ
100 Đá cắt sắt Bosch 125x3x22.2mm ( 2608600270 ) Đá cắt sắt Bosch 125x3x22.2mm ( 2608600270 ) 15.000đ
101 ĐÁ CẮT SẮT BOSCH 150 X 3 X 22.2MM ( 2608600854 ) ĐÁ CẮT SẮT BOSCH 150 X 3 X 22.2MM ( 2608600854 ) 19.000đ
102 Đá cắt sắt Bosch 180 x 3 x 22.2mm ( 2608600272 ) Đá cắt sắt Bosch 180 x 3 x 22.2mm ( 2608600272 ) 25.000đ
103 Đá cắt sắt Bosch 230 x 3 x 22.2mm ( 2608600274 ) Đá cắt sắt Bosch 230 x 3 x 22.2mm ( 2608600274 ) 26.000đ
104 Đá cắt sắt Bosch 305 x 3 x 25.4mm ( 2608600276 ) Đá cắt sắt Bosch 305 x 3 x 25.4mm ( 2608600276 ) 70.000đ
105 Đá cắt sắt Bosch 355 x 3 x 25.4mm ( 2608602751 ) Đá cắt sắt Bosch 355 x 3 x 25.4mm ( 2608602751 ) 54.000đ
106 Đá cắt inox Bosch 105×1.3x16mm ( 2608603744 ) Đá cắt inox Bosch 105×1.3x16mm ( 2608603744 ) Liên hệ
107 Đá cắt 105x1.0x16mm ( inox) ( 2608607414) Đá cắt 105x1.0x16mm ( inox) ( 2608607414) 15.000đ
108 Đá cắt Inox Bosch ( 2608603413) Đá cắt Inox Bosch ( 2608603413) 11.000đ
109 Đá cắt Inox Bosch 125x1x22.2mm ( 2608600549 ) Đá cắt Inox Bosch 125x1x22.2mm ( 2608600549 ) 30.000đ
110 Đá cắt inox Bosch 125x22.2x2.0mm (2608600094) Đá cắt inox Bosch 125x22.2x2.0mm (2608600094) Liên hệ
111 Đá Cắt Inox Bosch 180x2x22.2 mm (2608600095) Đá Cắt Inox Bosch 180x2x22.2 mm (2608600095) 55.000đ
112 Đá cắt sắt Bosch 100x1.2x16mm ( 2608600266 ) Đá cắt sắt Bosch 100x1.2x16mm ( 2608600266 ) 10.000đ
113 Đá cắt sắt Bosch 105x1.2x16 mm ( 2608603412 ) Đá cắt sắt Bosch 105x1.2x16 mm ( 2608603412 ) 9.000đ
MÁY HỒNG KÝ
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ MIG 500 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ MIG 500 28.400.000đ
2 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1/2HP MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1/2HP 2.166.000đ
3 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1HP (1HP) MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1HP (1HP) 2.450.000đ
4 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1.5HP CỐT DÀI (1.5HP) MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB1.5HP CỐT DÀI (1.5HP) 2.480.000đ
5 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB2HP CỐT DÀI (2HP) 220V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB2HP CỐT DÀI (2HP) 220V 3.450.000đ
6 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB3HP CỐT DÀI (3HP) 380V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ MB3HP CỐT DÀI (3HP) 380V 3.500.000đ
7 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610010 (1HP) 220V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610010 (1HP) 220V 2.600.000đ
8 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610011 (1HP) 380V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610011 (1HP) 380V 2.620.000đ
9 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610012 (1.5HP) 220V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610012 (1.5HP) 220V 3.000.000đ
10 MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610013 (1.5HP) 380V MÁY MÀI 2 ĐÁ HỒNG KÝ 5610013 (1.5HP) 380V 3.000.000đ
11 MÁY HÀN QUE HỒNG KÝ HK 120A MÁY HÀN QUE HỒNG KÝ HK 120A 1.870.000đ
12 MÁY HÀN QUE MINI SIÊU NHỎ HK120F MÁY HÀN QUE MINI SIÊU NHỎ HK120F 2.167.000đ
13 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HK 160A MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HK 160A 2.450.000đ
14 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ MIG 350 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ MIG 350 23.360.000đ
15 MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HKMIG250-3 (380V) MÁY HÀN MIG HỒNG KÝ HKMIG250-3 (380V) 12.180.000đ
16 Máy hàn điện tử Hồng ký Mig 250-1 Máy hàn điện tử Hồng ký Mig 250-1 11.820.000đ
17 Máy hàn mig đa năng Hồng Ký MIG 200D Máy hàn mig đa năng Hồng Ký MIG 200D 6.800.000đ
18 Máy hàn điện tử Hồng ký HK Mig 200I Máy hàn điện tử Hồng ký HK Mig 200I 10.550.000đ
19 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK215A MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK215A 3.400.000đ
20 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200A MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200A 3.650.000đ
21 MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1HP) 380V MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1HP) 380V 22.150.000đ
22 MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1.5HP) 220V MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1.5HP) 220V 22.950.000đ
23 KHUNG MÁY CẮT SẮT HỒNG KÝ F350 KHUNG MÁY CẮT SẮT HỒNG KÝ F350 2.878.000đ
24 MÁY KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KC12 (1HP) 380V MÁY KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KC12 (1HP) 380V 8.250.000đ
25 KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KC12 (1HP) 220V KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KC12 (1HP) 220V 8.250.000đ
26 MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1/2HP) 220V MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1/2HP) 220V 8.270.000đ
27 MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1HP) 220V MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1HP) 220V 8.780.000đ
28 MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KT14 (1HP) 380V MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KT14 (1HP) 380V 8.780.000đ
29 MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1.5HP) 220V MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (1.5HP) 220V 9.350.000đ
30 MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (2HP) 380V MÁY KHOAN BÀN 1M4 HỒNG KÝ KC14 (2HP) 380V 9.500.000đ
31 MÁY KHOAN BÀN TARO HỒNG KÝ KC12T (1HP) 380V MÁY KHOAN BÀN TARO HỒNG KÝ KC12T (1HP) 380V 17.780.000đ
32 MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (3HP) 380V MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (3HP) 380V 20.500.000đ
33 MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1HP) 220V MÁY KHOAN BÀN 1M5 HỒNG KÝ KCP15 (1HP) 220V 24.300.000đ
34 MÁY KHOAN BÀN 0.6M HỒNG KÝ KD 600 MÁY KHOAN BÀN 0.6M HỒNG KÝ KD 600 2.280.000đ
35 MÁY KHOAN BÀN 0.8M HỒNG KÝ KD 800 MÁY KHOAN BÀN 0.8M HỒNG KÝ KD 800 4.120.000đ
36 MÁY KHOAN BÀN 1M HỒNG KÝ KC10 MÁY KHOAN BÀN 1M HỒNG KÝ KC10 6.350.000đ
37 MÁY KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KT12 MÁY KHOAN BÀN 1M2 HỒNG KÝ KT12 6.900.000đ
38 Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC 18.400.000đ
39 Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y 11.200.000đ
40 Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250-1 Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250-1 12.400.000đ
41 Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350 Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350 24.500.000đ
42 Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500 Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK500 11.300.000đ
43 Máy hàn 3 chức năng que - tig - plasma HK 416 Máy hàn 3 chức năng que - tig - plasma HK 416 8.350.000đ
44 Máy cắt Plasma HK 40 Máy cắt Plasma HK 40 5.500.000đ
45 Máy cắt plasma Hồng Ký HK 70 Máy cắt plasma Hồng Ký HK 70 11.400.000đ
46 Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT PLASMA - 380V Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100 IGBT PLASMA - 380V 25.000.000đ
47 Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z 2.430.000đ
48 Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R 1.990.000đ
49 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200E MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200E 3.700.000đ
50 Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E 4.300.000đ
51 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200H MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 200H 2.430.000đ
52 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 315 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK 315 5.600.000đ
53 MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ INVERTER HK400I MÁY HÀN QUE ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ INVERTER HK400I 11.900.000đ
54 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HKTIG 200E MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HKTIG 200E 4.400.000đ
55 MÁY HÀN INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 200A MÁY HÀN INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 200A 5.500.000đ
56 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ TIGHK250 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ TIGHK250 6.180.000đ
57 MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK TIG 315I MÁY HÀN ĐIỆN TỬ HỒNG KÝ HK TIG 315I 11.900.000đ
58 MÁY HÀN INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 200 AC/DC MÁY HÀN INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 200 AC/DC 11.600.000đ
59 MÁY HÀN TIG INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 250 AC/DC MÁY HÀN TIG INVERTER HỒNG KÝ HK TIG 250 AC/DC 15.100.000đ
KEN POWER HAND TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY KHOAN BÊ TÔNG 2 CHỨC NĂNG KEN 2838G MÁY KHOAN BÊ TÔNG 2 CHỨC NĂNG KEN 2838G 4.780.000đ
2 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG KEN 2810T MÁY ĐỤC BÊ TÔNG KEN 2810T 2.400.000đ
3 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HẠNG NĂNG KEN 2840 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HẠNG NĂNG KEN 2840 4.800.000đ
4 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HẠNG NĂNG KEN 2865 MÁY ĐỤC BÊ TÔNG HẠNG NĂNG KEN 2865 4.060.000đ
5 MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6806ER MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6806ER 520.000đ
6 MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6410ER MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6410ER 540.000đ
7 MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6913ERD MÁY KHOAN ĐIÊN KEN 6913ERD 810.000đ
8 MÁY KHOAN ĐÔNG LỰC KEN 6913S MÁY KHOAN ĐÔNG LỰC KEN 6913S 1.280.000đ
9 MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC KEN 6713ED ( ĐÂU CẬP 13MM ) MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC KEN 6713ED ( ĐÂU CẬP 13MM ) 1.080.000đ
10 MÁY KHOAN SẮT KEN 6816NB ( 16MM ) MÁY KHOAN SẮT KEN 6816NB ( 16MM ) 1.450.000đ
11 MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2830GB ( 750W ) MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2830GB ( 750W ) 15.860.000đ
12 MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2826GB ( 750W ) MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2826GB ( 750W ) 1.540.000đ
13 MÁY KHOAN 2 CHỨC NĂNG KEN 2826BS ( 750W ) MÁY KHOAN 2 CHỨC NĂNG KEN 2826BS ( 750W ) 1.380.000đ
14 MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2526E ( 810W ) MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2526E ( 810W ) 1.520.000đ
15 MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2520E ( 500W ) MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2520E ( 500W ) 1.340.000đ
16 MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2526GER MÁY KHOAN 3 CHỨC NĂNG KEN 2526GER 1.970.000đ
17 MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9123S ( 230MM ) MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9123S ( 230MM ) 2.100.000đ
18 MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9180S ( 180MM ) MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9180S ( 180MM ) 2.050.000đ
19 MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9550( 150MM ) MÁY MÀI GÓC ĐUÔI DÀI KEN 9550( 150MM ) 1.350.000đ
20 MÁY MÀI GÓC KEN 9125 ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9125 ( 125MM ) 950.000đ
21 MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7514A ( 2200W ) MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7514A ( 2200W ) 1.850.000đ
22 MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7614NB ( 2300W ) MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7614NB ( 2300W ) 2.180.000đ
23 MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7614NF ( 2300W ) MÁY CẮT SẮT BÀN KEN 7614NF ( 2300W ) 2.420.000đ
24 MÁY MÀI GÓC KEN 9710 ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9710 ( 100MM ) 580.000đ
25 MÁY MÀI GÓC KEN 9917B ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9917B ( 100MM ) 560.000đ
26 MÁY MÀI GÓC KEN 9167S ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9167S ( 100MM ) 760.000đ
27 MÁY MÀI GÓC KEN 9910G ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9910G ( 100MM ) 890.000đ
28 MÁY MÀI GÓC KEN 9910S ( 100MM ) MÁY MÀI GÓC KEN 9910S ( 100MM ) 890.000đ
29 MÁY MÀI PIN KEN 9120-40S ( 100MM ) MÁY MÀI PIN KEN 9120-40S ( 100MM ) 3.760.000đ
ĐỒ HƠI
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 SÚNG BẮN ĐINH CUỘN CN55 SÚNG BẮN ĐINH CUỘN CN55 3.100.000đ
2 SÚNG BẮN ĐINH CUỘN CN70 SÚNG BẮN ĐINH CUỘN CN70 3.300.000đ
3 SÚNG BẮN ĐINH BÊ TÔNG ST 64 SÚNG BẮN ĐINH BÊ TÔNG ST 64 720.000đ
4 SÚNG BẮN ĐINH F30 SÚNG BẮN ĐINH F30 540.000đ
5 Súng bắn đinh F30 JOK Súng bắn đinh F30 JOK 320.000đ
6 Súng bắn đinh F50 MEITE Súng bắn đinh F50 MEITE 790.000đ
7 Súng ghi đinh J1013 Súng ghi đinh J1013 610.000đ
8 Súng ghim đinh mũ 2230 Súng ghim đinh mũ 2230 Liên hệ
9 Súng ghim đinh thùng carton HB3581 Súng ghim đinh thùng carton HB3581 1.020.000đ
10 Súng bắn Bê tông ST64 JOK Súng bắn Bê tông ST64 JOK 750.000đ
11 Súng ghim đinh loxo so pha N851 Súng ghim đinh loxo so pha N851 1.610.000đ
12 SÚNG BẮN ĐINH F JOK 50 SÚNG BẮN ĐINH F JOK 50 560.000đ
13 SÚNG BẮN ĐINH F TOK 50 SÚNG BẮN ĐINH F TOK 50 540.000đ
14 Súng bắn đinh chỉ Meite P622C Súng bắn đinh chỉ Meite P622C 615.000đ
15 SÚNG BẮN ĐINH CHỈ MEITE P630C SÚNG BẮN ĐINH CHỈ MEITE P630C 740.000đ
16 Súng bắn đinh chữ U Meite N851 Súng bắn đinh chữ U Meite N851 1.780.000đ
17 SÚNG BẮN ĐINH CHỮ U MEITE 1010F SÚNG BẮN ĐINH CHỮ U MEITE 1010F 455.000đ
18 SÚNG BẮN ĐINH MEITE F32 SÚNG BẮN ĐINH MEITE F32 580.000đ
19 SÚNG BẮN ĐINH MEITE M66 SÚNG BẮN ĐINH MEITE M66 Liên hệ
20 SÚNG BẮN ĐINH DÙ MEITE N1170 SÚNG BẮN ĐINH DÙ MEITE N1170 1.420.000đ
21 Giảm thanh ren Giảm thanh ren 6.000đ
22 Nối hơi ren Nối hơi ren 12.000đ
23 Van tiết luu Van tiết luu 18.000đ
24 Van gạt 3 vi trí Van gạt 3 vi trí 185.000đ
25 Van diều áp Airtac AR 2000 ( ren 1/4 ) Van diều áp Airtac AR 2000 ( ren 1/4 ) 65.000đ
26 MÀI NHÁM HƠI TOP 125MM MÀI NHÁM HƠI TOP 125MM 560.000đ
27 MÁY CHÀ NHÁM PRIMA 125MM MÁY CHÀ NHÁM PRIMA 125MM Liên hệ
28 MÁY CHÀ NHÁM TAM GIÁC MÁY CHÀ NHÁM TAM GIÁC 650.000đ
29 MÁY CHÀ HƠI ZAP 125MM MÁY CHÀ HƠI ZAP 125MM 1.450.000đ
30 SÚNG SƠN IWATA W71 SÚNG SƠN IWATA W71 Liên hệ
31 SÚNG SƠN TƯ ĐỘNG SÚNG SƠN TƯ ĐỘNG Liên hệ
32 SÚNG SƠN VỆ SINH CAO ÁP SÚNG SƠN VỆ SINH CAO ÁP Liên hệ
33 SÚNG SƠN DẬM SÚNG SƠN DẬM Liên hệ
34 SÚNG MỞ ỐC PUMA 1/2 SÚNG MỞ ỐC PUMA 1/2 1.250.000đ
35 SÚNG MỞ ỐC TOP 1/2 SÚNG MỞ ỐC TOP 1/2 1.250.000đ
36 BÔ SÚNG MỞ ỐC KINGTONY 1/2 BÔ SÚNG MỞ ỐC KINGTONY 1/2 1.450.000đ
37 SÚNG MỞ ỐC NHỎ TOP 3/4 SÚNG MỞ ỐC NHỎ TOP 3/4 2.800.000đ
38 SÚNG MỞ ỐC LỚN TOP 3/4 SÚNG MỞ ỐC LỚN TOP 3/4 3.200.000đ
39 MÁY ĐÁNH BÓNG HƠI TOP 6MM MÁY ĐÁNH BÓNG HƠI TOP 6MM 590.000đ
40 MÁY DỮA HƠI ĐA NĂNG AF-5 MÁY DỮA HƠI ĐA NĂNG AF-5 1.550.000đ
41 MÁY DỮA HƠI AF-10 MÁY DỮA HƠI AF-10 2.300.000đ
42 SÚNG XỊT KHÔ BARKER ( ĐÀI LOAN ) SÚNG XỊT KHÔ BARKER ( ĐÀI LOAN ) 65.000đ
43 SÚNG XỊT KHÔ TOP ( ĐÀI LOAN ) SÚNG XỊT KHÔ TOP ( ĐÀI LOAN ) 60.000đ
44 SÚNG XỊT KHÔ MAXPRO ( ĐÀI LOAN ) SÚNG XỊT KHÔ MAXPRO ( ĐÀI LOAN ) 46.000đ
45 SÚNG SƠN KAPUSI ( NHẬT BẢN ) SÚNG SƠN KAPUSI ( NHẬT BẢN ) 185.000đ
46 KHOAN HƠI THĂNG 10MM BORN KHOAN HƠI THĂNG 10MM BORN 540.000đ
47 SÚNG MỠ VÍT TOP 6MM SÚNG MỠ VÍT TOP 6MM 650.000đ
48 ĐỤC HƠI BORN ĐỤC HƠI BORN 500.000đ
49 SÚNG RÚT RIVE SÚNG RÚT RIVE 550.000đ
50 SÚNG RÚT RIVE BẦU ĐỨNG LION KING SÚNG RÚT RIVE BẦU ĐỨNG LION KING 820.000đ
51 DÂY HƠI PU LION TAIWAN DÂY HƠI PU LION TAIWAN Liên hệ
52 DÂY HƠI PU TỰ ĐỘNG RÚT TOP DÂY HƠI PU TỰ ĐỘNG RÚT TOP 850.000đ
53 DÂY HƠI PU TỰ ĐỘNG RÚT TOP DÂY HƠI PU TỰ ĐỘNG RÚT TOP 1.050.000đ
54 SÚNG BẮN VÍT CÁC LOẠI SÚNG BẮN VÍT CÁC LOẠI Liên hệ
55 BƠM XIT SƠN PU CÁC LOẠI BƠM XIT SƠN PU CÁC LOẠI Liên hệ
56 MÁY BƠM SƠN MÀNG A10,A12 MÁY BƠM SƠN MÀNG A10,A12 2.800.000đ
57 NỒI TRỘN SƠN CÁC LOẠI 20L NỒI TRỘN SƠN CÁC LOẠI 20L 12.000.000đ
58 MÁY RÚT ỐC LION KING ( M6-M8-M10) MÁY RÚT ỐC LION KING ( M6-M8-M10) 2.300.000đ
59 MÁY RÚT ỐC LION KING ( M4-M5-M6) MÁY RÚT ỐC LION KING ( M4-M5-M6) 1.950.000đ
MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY RỬA XE OSAKA 2400W MÁY RỬA XE OSAKA 2400W 1.300.000đ
2 MÁY RỬA XE ZUKUI S7 2800W MÁY RỬA XE ZUKUI S7 2800W 1.550.000đ
3 MÁY RỬA XE ZUKUI S4 2000W MÁY RỬA XE ZUKUI S4 2000W 1.350.000đ
4 MÁY HÀN ZUKUI-HOÀNG KÝ H1 2000W MÁY HÀN ZUKUI-HOÀNG KÝ H1 2000W 1.200.000đ
5 MÁY RỬA XE ZUKUI- HÒNG KÝ H2 2400W MÁY RỬA XE ZUKUI- HÒNG KÝ H2 2400W 1.250.000đ
6 MÁY RỬA XE ZUKUI- OSAKA 28000W MÁY RỬA XE ZUKUI- OSAKA 28000W 1.550.000đ
7 MÁY RỮA XE GIÁ ĐÌNH BOSETON T1 24000W MÁY RỮA XE GIÁ ĐÌNH BOSETON T1 24000W 1.430.000đ
8 MÁY RỮA XE GIÁ ĐÌNH BOSETON T1 MAX MÁY RỮA XE GIÁ ĐÌNH BOSETON T1 MAX 1.660.000đ
9 BƠM TĂNG ÁP SUNWAY 300 BƠM TĂNG ÁP SUNWAY 300 1.750.000đ
10 MÁY RỬA XE ZUKUI FORMAN F300 MÁY RỬA XE ZUKUI FORMAN F300 1.400.000đ
11 MÁY BÁM ĐẦU COSS MÁY BÁM ĐẦU COSS 900.000đ
12 MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH ZUKUI S1 MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH ZUKUI S1 1.200.000đ
13 MÁY RỬA XE CÔNG NGHIÊP ZUKUI 3KW MÁY RỬA XE CÔNG NGHIÊP ZUKUI 3KW 7.900.000đ
14 MÁY RỨA CÔNG NGHIỆP ZUKUI 2KW MÁY RỨA CÔNG NGHIỆP ZUKUI 2KW 4.800.000đ
15 MÁY RƯA XE BOSETON-N1 2800W MÁY RƯA XE BOSETON-N1 2800W 1.650.000đ
16 MÁY RỬA XE HOÀNG KÝ H3 2400W MÁY RỬA XE HOÀNG KÝ H3 2400W 1.500.000đ
17 BƠM XỊT ĐÔI ZUKUI 12V - 5A BƠM XỊT ĐÔI ZUKUI 12V - 5A 230.000đ
18 DÂY RỬA XE ÁP LỰC CỘNG NGHIỆP DÂY RỬA XE ÁP LỰC CỘNG NGHIỆP Liên hệ
19 SÚNG XỊT XE ÁP LỰC SÚNG XỊT XE ÁP LỰC Liên hệ
20 BÌNH XỊT BỘT TUYẾT 1000ML BÌNH XỊT BỘT TUYẾT 1000ML Liên hệ
21 ĐẦU XỊT NỐI NHANH ĐẦU XỊT NỐI NHANH 35.000đ
22 MÁY RỬA XE ZUKUI RS5 2600W MÁY RỬA XE ZUKUI RS5 2600W 1.650.000đ
23 MÁY RỬA XE ZUKUI RS3 2400W MÁY RỬA XE ZUKUI RS3 2400W 1.480.000đ
24 MÁY RỬA XE ZUKUI S3 2000W MÁY RỬA XE ZUKUI S3 2000W 1.200.000đ
25 MÁY RỬA XE ZUKUI S2 2000W MÁY RỬA XE ZUKUI S2 2000W 1.200.000đ
26 SÚNG SƠN ZUKUI SÚNG SƠN ZUKUI 530.000đ
27 MÁY QUÉT RÁC ZUKUI MÁY QUÉT RÁC ZUKUI 3.800.000đ
28 TÚI XÍT THUỐC TIỆN DỤNG TÚI XÍT THUỐC TIỆN DỤNG 985.000đ
29 QUẠT SẠC KẾT HỢP ĐÈN LED QUẠT SẠC KẾT HỢP ĐÈN LED 315.000đ
30 MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIÊP ZUKUI 30L MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIÊP ZUKUI 30L 1.540.000đ
31 BƠM NƯỚC ZUKUI 12V BƠM NƯỚC ZUKUI 12V 320.000đ
32 BƠM XỊT ZUKUI 12V - 3.5A BƠM XỊT ZUKUI 12V - 3.5A 120.000đ
33 DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 10 MÉT DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 10 MÉT 260.000đ
34 DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 15 MÉT DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 15 MÉT 350.000đ
35 DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 20 MÉT DÂY RƯA XE ÁP LỰC BỐ THÉP 3 LỚP 20 MÉT 395.000đ
36 DÂY RƯA XE ÁP LỰC DÂY RƯA XE ÁP LỰC 125.000đ
37 Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP3250PRO Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP3250PRO 2.850.000đ
38 Máy xịt áp lục Nakawa NK-Mp2850NA Máy xịt áp lục Nakawa NK-Mp2850NA 1.750.000đ
39 Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2850NE Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2850NE 1.780.000đ
40 Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2900A Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2900A 1.820.000đ
41 Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2900E Máy xịt áp lục Nakawa NK-MP2900E 1.600.000đ
42 Máy rửa xe OSAKA RS1 Máy rửa xe OSAKA RS1 1.250.000đ
43 Máy rửa xe OSAKA S400 Máy rửa xe OSAKA S400 1.500.000đ
DEKTON POWER TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-5930 ( 2HP TUA CHẬM) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-5930 ( 2HP TUA CHẬM) 2.450.000đ
2 MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU DEKTON DK-5950 ( 50 LÍT ) MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU DEKTON DK-5950 ( 50 LÍT ) 4.450.000đ
3 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-50L ( 5HP) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-50L ( 5HP) 2.200.000đ
4 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-30L MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-30L 2.400.000đ
5 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK 29-12 ( 12LIT KHÔNG DẦU ) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK 29-12 ( 12LIT KHÔNG DẦU ) 2.200.000đ
6 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-3930 ( 30 LÍT ) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-3930 ( 30 LÍT ) 2.700.000đ
7 Nén khí Brushless DEKTON DK-2090 ( Pin & Điện ) Nén khí Brushless DEKTON DK-2090 ( Pin & Điện ) 4.250.000đ
8 MÁY NÉN KHI KHÔNG DÀU TỪ DEKTON DK-662 MÁY NÉN KHI KHÔNG DÀU TỪ DEKTON DK-662 3.550.000đ
9 MÁY NÉN KHI KHÔNG DÀU DEKTON DK-990K MÁY NÉN KHI KHÔNG DÀU DEKTON DK-990K 5.200.000đ
10 MÁY KHOAN PIN 3 CHỨC NĂNG DEKTON DK-2603BL MÁY KHOAN PIN 3 CHỨC NĂNG DEKTON DK-2603BL 3.550.000đ
11 MÁY CỬA GỖ PIN DEKTON CS2140MKT MÁY CỬA GỖ PIN DEKTON CS2140MKT 1.350.000đ
12 Máy bào Dekton DK-P82 (1050w) Máy bào Dekton DK-P82 (1050w) 1.020.000đ
13 MÁY THỔI- HÚT BỤI DEKTON DK-750EB MÁY THỔI- HÚT BỤI DEKTON DK-750EB 480.000đ
14 MÁY CẮT GẠCH DEKTON DK-185 MÁY CẮT GẠCH DEKTON DK-185 780.000đ
15 Máy phay gỗ cầm tay , máy soi gỗ Dekton DK-635M Máy phay gỗ cầm tay , máy soi gỗ Dekton DK-635M 685.000đ
16 MÁY CẮT GẠCH DEKTON DK-110 MÁY CẮT GẠCH DEKTON DK-110 680.000đ
17 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK59-100 ( 100 LIT KHÔNG DẦU) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK59-100 ( 100 LIT KHÔNG DẦU) 8.400.000đ
18 MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-750x*2 ( 50 LÍT ) MÁY NÉN KHÍ DEKTON DK-750x*2 ( 50 LÍT ) 3.700.000đ
19 BÌNH NÉN KHI DEKTON DK-89-160 ( 160 LÍT KHÔNG DẦU) BÌNH NÉN KHI DEKTON DK-89-160 ( 160 LÍT KHÔNG DẦU) 14.800.000đ
20 MÁY CẮT NHÔM DÂY CUROA DEKTON DK-256B MÁY CẮT NHÔM DÂY CUROA DEKTON DK-256B 2.150.000đ
21 MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-305B ( 305 MM ) MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-305B ( 305 MM ) 3.600.000đ
22 MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-355B ( 355 MM ) MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-355B ( 355 MM ) 4.700.000đ
23 MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK-2115T MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK-2115T 1.550.000đ
24 MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK-2130 MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK-2130 2.450.000đ
25 MÁY SIẾT BULONG DÙNG PIN DEKTON DK- IW2140 MÁY SIẾT BULONG DÙNG PIN DEKTON DK- IW2140 2.250.000đ
26 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN DEKTON DK-AG2140 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN DEKTON DK-AG2140 2.400.000đ
27 BULONG DEKTON-IW2150 BULONG DEKTON-IW2150 5.700.000đ
28 MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN DEKTON DK-AG2140S MÁY MÀI GÓC DÙNG PIN DEKTON DK-AG2140S 2.550.000đ
29 MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK21BL MÁY KHOAN BẮN VÍT DEKTON DK21BL 3.050.000đ
30 MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-255B ( 255 MM ) MÁY CẮT NHÔM DÂY CUAROA DEKTON DK-255B ( 255 MM ) 1.650.000đ
31 MÁY CẮT NHÔM TRƯỢT DEKTON DK-256 MÁY CẮT NHÔM TRƯỢT DEKTON DK-256 3.600.000đ
32 MÁY CẮT NHÔM TRỰC TIẾP DEKTON DK-255 ( 255 MM ) MÁY CẮT NHÔM TRỰC TIẾP DEKTON DK-255 ( 255 MM ) 2.200.000đ
33 MÁY CẮT NHÔM ĐỂ BÀN MINI DEKTON DK-210 ( 210 MM ) MÁY CẮT NHÔM ĐỂ BÀN MINI DEKTON DK-210 ( 210 MM ) 1.450.000đ
34 MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK955 ( 255MM ) MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK955 ( 255MM ) 7.300.000đ
35 MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK966D ( 355MM ) MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK966D ( 355MM ) 8.500.000đ
36 MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK9235D ( 235MM ) MÁY CẮT INOX LƯỠI HỢP KIM DEKTON DK9235D ( 235MM ) 7.000.000đ
37 MÁY CẮT BÀN DÂY CUROA CAO CẤP DEKTON DK-358( 355MM ) MÁY CẮT BÀN DÂY CUROA CAO CẤP DEKTON DK-358( 355MM ) 1.990.000đ
38 MÁY CẮT BÀN CAO CẤP DEKTON DK-350( 355MM ) MÁY CẮT BÀN CAO CẤP DEKTON DK-350( 355MM ) 1.850.000đ
39 MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-350C ( 355MM ) MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-350C ( 355MM ) 1.700.000đ
40 DÂY XỊT XE ÁP LỰC DEKTON 20M DÂY XỊT XE ÁP LỰC DEKTON 20M 285.000đ
41 MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH DEKTON 2301 ( 2300W ) MÁY RỬA XE GIA ĐÌNH DEKTON 2301 ( 2300W ) 1.700.000đ
42 MÁY RỬA XE CAO CẤP DEKTON 2500W ( CHỈNH ÁP ) MÁY RỬA XE CAO CẤP DEKTON 2500W ( CHỈNH ÁP ) 2.060.000đ
43 MÁY RỬA XE CAO CẤP CHỈNH ÁP T-MAX 2500W MÁY RỬA XE CAO CẤP CHỈNH ÁP T-MAX 2500W 1.950.000đ
44 MÁY RƯA XE CỘNG NGHIỆP CAO CẤP DEKTON - HPW3500 MÁY RƯA XE CỘNG NGHIỆP CAO CẤP DEKTON - HPW3500 12.900.000đ
45 MÁY RƯA XE CÔNG NGHIỆP DEKTON - HPW4000 MÁY RƯA XE CÔNG NGHIỆP DEKTON - HPW4000 14.300.000đ
46 MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-352 ( 355MM ) MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-352 ( 355MM ) 1.350.000đ
47 MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-356 ( 355MM ) MÁY CẮT BÀN DEKTON DK-356 ( 355MM ) 2.100.000đ
48 MÁY CẮT BÀN CAO CẤP DEKTON DK-355 ( 355MM ) MÁY CẮT BÀN CAO CẤP DEKTON DK-355 ( 355MM ) 2.500.000đ
49 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID550 ( 10MM ) MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID550 ( 10MM ) Liên hệ
50 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID710B ( CÓ BÚA ) MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID710B ( CÓ BÚA ) Liên hệ
51 MÁY KHOÁN 3 CHỨC NĂNG DEKTON DK-2603F MÁY KHOÁN 3 CHỨC NĂNG DEKTON DK-2603F 1.600.000đ
52 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID750 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID750 660.000đ
53 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID710 MÁY KHOAN ĐIÊN DEKTON DK-ID710 620.000đ
54 MÁY MÀI GÓC DEKTON DK-AG1750 ( 125MM ) MÁY MÀI GÓC DEKTON DK-AG1750 ( 125MM ) 1.250.000đ
55 MÁY CHUYÊN DỤC DEKTON DK-3901 (17MM ) MÁY CHUYÊN DỤC DEKTON DK-3901 (17MM ) 2.450.000đ
56 MÁY ĐỤC 2 CHỨC NĂNG DEKTON DK-3002 MÁY ĐỤC 2 CHỨC NĂNG DEKTON DK-3002 1.550.000đ
57 MÁY MÀI GÓC DEKTON DK-AG850 MÁY MÀI GÓC DEKTON DK-AG850 570.000đ
MÁY HÀN WELDCOM
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Máy hàn que WEDLCOM VMA 200 Máy hàn que WEDLCOM VMA 200 280.000đ
2 Máy hàn TIG/QUE Inverter weldcom VTIG200A Máy hàn TIG/QUE Inverter weldcom VTIG200A 3.940.000đ
3 Máy hàn que dùng điện Weldcom VARC 201 Máy hàn que dùng điện Weldcom VARC 201 3.600.000đ
4 Máy hàn que Weldcome MAXI 400 Máy hàn que Weldcome MAXI 400 8.100.000đ
5 Máy hàn TIG dùng điện Weldcom VTIG 200S Máy hàn TIG dùng điện Weldcom VTIG 200S 3.680.000đ
6 Máy cắt Plasma Weldcom VCUT40A Plus Máy cắt Plasma Weldcom VCUT40A Plus 5.086.000đ
7 Máy Cắt Kim Loại Công nghệ Plasma Weldcom VCUT 60J PLUS Máy Cắt Kim Loại Công nghệ Plasma Weldcom VCUT 60J PLUS 9.300.000đ
8 Máy cắt Plasma Weldcom VCUT 80A Plus Máy cắt Plasma Weldcom VCUT 80A Plus 12.400.000đ
9 Máy Hàn Mig Không Dùng Khí Weldcom Multimag V2000 Máy Hàn Mig Không Dùng Khí Weldcom Multimag V2000 5.750.000đ
10 Máy hàn bán tự động Weldcom VMAG 200 PLUS Máy hàn bán tự động Weldcom VMAG 200 PLUS 10.800.000đ
11 Máy hàn MAG Weldcom VMAG 250S PLUS Máy hàn MAG Weldcom VMAG 250S PLUS 11.800.000đ
12 Máy hàn bán tự động VMAG 500 Máy hàn bán tự động VMAG 500 23.270.000đ
13 Máy hàn MIG Weldcom KRIII 500 Máy hàn MIG Weldcom KRIII 500 27.470.000đ
14 Máy hàn que điện tử Maxi 120 Máy hàn que điện tử Maxi 120 2.050.000đ
15 Máy hàn que Weldcome MAXI 150 Máy hàn que Weldcome MAXI 150 2.800.000đ
16 Máy hàn que điện tử Maxi 180 Máy hàn que điện tử Maxi 180 3.650.000đ
17 Máy hàn que điện tử Maxi 200 Máy hàn que điện tử Maxi 200 4.250.000đ
18 Máy hàn que weldcom Maxi 250D Máy hàn que weldcom Maxi 250D 6.550.000đ
19 Máy hàn que điện tử Weldcom ZX7-201 Máy hàn que điện tử Weldcom ZX7-201 1.990.000đ
BULONG ỐC VÍT
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 TÁN ĐÉN 8.8 ( ECU ) TÁN ĐÉN 8.8 ( ECU ) Liên hệ
2 TÁN XI 7 MÀU ( ECU ) TÁN XI 7 MÀU ( ECU ) Liên hệ
3 TÁN KHÓA M6-M8-M10 ( ECU ) TÁN KHÓA M6-M8-M10 ( ECU ) Liên hệ
4 TÁN NHÚNG NÓNG 4.6,5.6, 8.8, 10.9, 12.9, TÁN NHÚNG NÓNG 4.6,5.6, 8.8, 10.9, 12.9, Liên hệ
5 TÁN CHUỒN M6-M8 (TÁN BƯỚM ) TÁN CHUỒN M6-M8 (TÁN BƯỚM ) Liên hệ
6 TÁN XI TRẮNG ( ECU ) TÁN XI TRẮNG ( ECU ) Liên hệ
7 TÁN LONG ĐỀN M6-M8-M10 TÁN LONG ĐỀN M6-M8-M10 Liên hệ
8 BUONG ĐẦU BAKE BUONG ĐẦU BAKE Liên hệ
9 BULONG THÉP CỔ VUỐNG BULONG THÉP CỔ VUỐNG Liên hệ
10 BULONG LỤC GIÁC TRỤ 12.9 BULONG LỤC GIÁC TRỤ 12.9 Liên hệ
11 LONG ĐỀN XI TRẮNG LONG ĐỀN XI TRẮNG Liên hệ
12 LONG ĐỀN VÊNH LONG ĐỀN VÊNH Liên hệ
13 BULONG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 8.8 BULONG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG 8.8 Liên hệ
14 TY REN THÉP 6,8,10,12 TY REN THÉP 6,8,10,12 Liên hệ
15 BULONG LỤC GIÁC ĐẦU BẰNG 12.9 BULONG LỤC GIÁC ĐẦU BẰNG 12.9 Liên hệ
16 BULONG LỤC GIÁC ĐẦU CÔN 12.9 BULONG LỤC GIÁC ĐẦU CÔN 12.9 Liên hệ
17 TĂNG ĐƠ ĐỦ SIZE TĂNG ĐƠ ĐỦ SIZE Liên hệ
18 ỐC SIẾT CÁP ỐC SIẾT CÁP Liên hệ
19 NỐI TY REN THÉP NỐI TY REN THÉP Liên hệ
20 ỐC KỆ ĐẦU VUÔNG ỐC KỆ ĐẦU VUÔNG Liên hệ
21 BULONG CÁY BULONG CÁY Liên hệ
22 BULONG T BULONG T Liên hệ
23 TÁN CHỤP ĐẦU TÁN CHỤP ĐẦU Liên hệ
24 TẮC KÊ ĐẠN TẮC KÊ ĐẠN Liên hệ
25 TẮC KÊ SẮT TẮC KÊ SẮT Liên hệ
26 BULONG 2 ĐẦU REN BULONG 2 ĐẦU REN Liên hệ
27 TẮCKÊ INOX TẮCKÊ INOX Liên hệ
28 BULONG CHỐNG TUÔNG BULONG CHỐNG TUÔNG Liên hệ
29 TẮC KÊ NỞ 3 CÁNH TẮC KÊ NỞ 3 CÁNH Liên hệ
30 LỤC GIÁC CHÌM KHÔNG ĐẦU LỤC GIÁC CHÌM KHÔNG ĐẦU Liên hệ
31 CÙM GIÀN GIÁO CÙM GIÀN GIÁO Liên hệ
32 KHÓA XÍCH ĐỦ SIZE KHÓA XÍCH ĐỦ SIZE Liên hệ
33 MÓC CẨU MÓC CẨU Liên hệ
34 ỐC SIẾT CÁP INOX ỐC SIẾT CÁP INOX Liên hệ
35 TĂNG ĐƠ ĐỦ SIZE INOX TĂNG ĐƠ ĐỦ SIZE INOX Liên hệ
36 TAI CẨU TAI CẨU Liên hệ
37 TĂC KÊ MẠ KẼM NHÚNG NÚNG TĂC KÊ MẠ KẼM NHÚNG NÚNG Liên hệ
38 TY REN INOX TY REN INOX Liên hệ
39 BULONG INOX 201, 304, BULONG INOX 201, 304, Liên hệ
40 BULONG INOX ĐẦU BÀNG 201, 304,316 BULONG INOX ĐẦU BÀNG 201, 304,316 Liên hệ
41 TÁN INOX 201, 304, 316 TÁN INOX 201, 304, 316 Liên hệ
42 BULONG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU CÔN INOX 201, 304, 316 BULONG LỤC GIÁC CHÌM ĐẦU CÔN INOX 201, 304, 316 Liên hệ
43 TÁN CHUÔN INOX 201, 304, 316 TÁN CHUÔN INOX 201, 304, 316 Liên hệ
44 Vít lắp khung bao Vít lắp khung bao Liên hệ
45 Vít lắp khung bao Inox Vít lắp khung bao Inox Liên hệ
46 Vít bắn tôn Midatech Vít bắn tôn Midatech 39.000đ
47 Vít dù Vít dù 69.000đ
48 Vít đuối cá Vít đuối cá 51.000đ
49 Vít thach cao Vít thach cao 43.000đ
50 Vít ngói Midatech Vít ngói Midatech 45.000đ
51 Vít gỗ ren thưa Vít gỗ ren thưa 43.000đ
52 Vít 2 đầu ren Vít 2 đầu ren Liên hệ
53 Dây cáp thép mạ kẽm Dây cáp thép mạ kẽm Liên hệ
54 Dây xích thép mạ kẽm Dây xích thép mạ kẽm Liên hệ
55 Rive nhôm Rive nhôm Liên hệ
56 LỤC GIÁC CHÌM INOX 304, 210, 316 LỤC GIÁC CHÌM INOX 304, 210, 316 Liên hệ
57 KHÓA CÁP INOX 304 KHÓA CÁP INOX 304 Liên hệ
58 MA NI U INOX 201, 304, 210, 316 MA NI U INOX 201, 304, 210, 316 Liên hệ
59 Vít bắn tôn mạ kẽm nóng Vít bắn tôn mạ kẽm nóng Liên hệ
60 BULONG NGOẠI CHỊU LỰC 8.8 ( THÉP XI ĐEN BULONG NGOẠI CHỊU LỰC 8.8 ( THÉP XI ĐEN Liên hệ
61 CON TÁN ( E CU ) CƯƠNG ĐỘ 8.8 CON TÁN ( E CU ) CƯƠNG ĐỘ 8.8 Liên hệ
62 BULONG CHỊU LUC6 4.6,5.6 8.8 XI TRẮNG BULONG CHỊU LUC6 4.6,5.6 8.8 XI TRẮNG Liên hệ
KING BLUE HAND TOOTS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 BỘ TUVIT KING BLUE BỘ TUVIT KING BLUE Liên hệ
2 BỘ LỤC GIÁC BI KING BLUE BỘ LỤC GIÁC BI KING BLUE Liên hệ
3 TUVIT 2 ĐẦU KING BLUE TUVIT 2 ĐẦU KING BLUE Liên hệ
4 ĐỤC KING BLUE CHUÔI LỤC GIÁC ĐỤC KING BLUE CHUÔI LỤC GIÁC Liên hệ
5 ĐỤC KING BLUE CHUÔI GÀI ĐỤC KING BLUE CHUÔI GÀI Liên hệ
6 MŨI KHOAN BÊ TÔNG KING BLUE 2 CẠNH CHUÔI GÀI MŨI KHOAN BÊ TÔNG KING BLUE 2 CẠNH CHUÔI GÀI Liên hệ
7 MŨI KHOAN BÊ TÔNG KING BLUE 2 CẠNH CHUÔI LỤC GIÁC MŨI KHOAN BÊ TÔNG KING BLUE 2 CẠNH CHUÔI LỤC GIÁC Liên hệ
8 MŨI KHOAN SẮT -INOX KING BLUE MŨI KHOAN SẮT -INOX KING BLUE Liên hệ
9 ĐÂU BẮN VÍT- CHỤP BẮN TÔN KING BLUE ĐÂU BẮN VÍT- CHỤP BẮN TÔN KING BLUE Liên hệ
10 MŨI KHOAN KÍNH BLUE BIRD MŨI KHOAN KÍNH BLUE BIRD Liên hệ
11 ĐÁ CẮT KING BLUE D1 ĐÁ CẮT KING BLUE D1 Liên hệ
12 Đá mài Blurbird 100 Đá mài Blurbird 100 Liên hệ
13 NHÁM XẾP BLUEBIRD NHÁM XẾP BLUEBIRD Liên hệ
14 Đá cắt Kingblue Đá cắt Kingblue Liên hệ
15 TUỐT TU VÍT KING BLUE TUỐT TU VÍT KING BLUE Liên hệ
16 LƯỠI CƯA HỢP KIM THÉP GIÓ HSS LƯỠI CƯA HỢP KIM THÉP GIÓ HSS Liên hệ
17 TUVIT ĐA NĂNG KING BLUE TUVIT ĐA NĂNG KING BLUE Liên hệ
18 LƯỠI CẮT HỢP KIM : K1-355X25.4X80T LƯỠI CẮT HỢP KIM : K1-355X25.4X80T Liên hệ
19 Đá cắt KingBlue 107 Đá cắt KingBlue 107 Liên hệ
20 MÁY KHOAN TỪ WS- 6025 MT. MÁY KHOAN TỪ WS- 6025 MT. Liên hệ
21 LƯỠI CÁT HƠP KIM KING BLUE K1-305X25.4X80T LƯỠI CÁT HƠP KIM KING BLUE K1-305X25.4X80T Liên hệ
22 MŨI KHOÁN BÊ TÔNG 4 KHÍA MŨI KHOÁN BÊ TÔNG 4 KHÍA 21.000đ
23 Đá cắt KingBlue 350 Đá cắt KingBlue 350 31.500đ
24 Đá cắt Bluebird 107 Đá cắt Bluebird 107 3.300đ
25 Đá mài Bluebird 180 Đá mài Bluebird 180 Liên hệ
26 Đá mài Blurbird 150 Đá mài Blurbird 150 19.000đ
27 MÁY KHOAN TỪ WS - 3500M MÁY KHOAN TỪ WS - 3500M 15.500.000đ
28 CƯA CÀNH KING BLUE 350MM CƯA CÀNH KING BLUE 350MM Liên hệ
29 MÁY KHOAN TỪ WS-4500M MÁY KHOAN TỪ WS-4500M Liên hệ
30 KÉO CÀNH KING BLUE KÉO CÀNH KING BLUE Liên hệ
31 Đá cắt KingBlue 180 Đá cắt KingBlue 180 Liên hệ
32 MŨI KHOAN TỬ KING BLUE MŨI KHOAN TỬ KING BLUE Liên hệ
33 Đá cắt Bluebird 150 Đá cắt Bluebird 150 Liên hệ
34 LƯỠI CÁT NHÔM KING BLUE LƯỠI CÁT NHÔM KING BLUE Liên hệ
35 Đá cắt KingBlue 125 Đá cắt KingBlue 125 Liên hệ
36 Đá mài Blurbird 125 Đá mài Blurbird 125 Liên hệ
37 Đá mài Blurbird 100 Đá mài Blurbird 100 Liên hệ
38 MÁY KHOAN TỪ WS-6000WT MÁY KHOAN TỪ WS-6000WT Liên hệ
CROWN CỦA KIM TÍN
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Máy mài góc Crown CT13300 ( 180MM ) Máy mài góc Crown CT13300 ( 180MM ) 1.320.000đ
2 Máy khoan vặn vít dùng pin 12v Crown CT21053L Máy khoan vặn vít dùng pin 12v Crown CT21053L 1.450.000đ
3 Máy Khoan Pin 18V Crown CT 21052L Máy Khoan Pin 18V Crown CT 21052L 1.450.000đ
4 Máy mài 2 đá Crown CT 13332 ( 150MM ) Máy mài 2 đá Crown CT 13332 ( 150MM ) 1.130.000đ
5 MÁY MÀI BÀN 2 ĐÁ KIM TIN CT13333 ( 200MM ) MÁY MÀI BÀN 2 ĐÁ KIM TIN CT13333 ( 200MM ) 1.070.000đ
6 MÁY MÀI KHUÔN CROWN CT13307 ( CỐT 6MM) MÁY MÀI KHUÔN CROWN CT13307 ( CỐT 6MM) 845.000đ
7 Máy thổi bụi Crown CT 17010 ( 550W ) Máy thổi bụi Crown CT 17010 ( 550W ) 590.000đ
8 Máy cắt sắt bàn CROWN CT15194 ( 355 MM ) Máy cắt sắt bàn CROWN CT15194 ( 355 MM ) 2.600.000đ
9 MÁY CẮT NHÔM CROWN CT15111 ( 255 MM) MÁY CẮT NHÔM CROWN CT15111 ( 255 MM) 2.500.000đ
10 Máy đo mức cân bằng Laser tia đỏ Crown CT44024 Máy đo mức cân bằng Laser tia đỏ Crown CT44024 2.800.000đ
11 Máy đục phá bê tông Crown CT18043 ( 30MM ) Máy đục phá bê tông Crown CT18043 ( 30MM ) 4.560.000đ
12 Máy cắt gạch, đá, gỗ Crown CT 15081 ( 110 MM ) Máy cắt gạch, đá, gỗ Crown CT 15081 ( 110 MM ) 1.020.000đ
13 Máy mài góc Crown CT13322 ( 100MM ) Máy mài góc Crown CT13322 ( 100MM ) 660.000đ
14 Máy mài góc Crown CT13410 ( 100MM ) Máy mài góc Crown CT13410 ( 100MM ) 650.000đ
15 Máy mài góc tay dài Crown CT13288 ( 100MM ) Máy mài góc tay dài Crown CT13288 ( 100MM ) 660.000đ
16 Máy mài góc công tác hông Crown CT13296 ( 125MM ) Máy mài góc công tác hông Crown CT13296 ( 125MM ) 750.000đ
17 Máy mài góc tay dài Crown CT13290 ( 125MM ) Máy mài góc tay dài Crown CT13290 ( 125MM ) 750.000đ
18 Máy mài góc Crown CT13217 ( 125 MM ) Máy mài góc Crown CT13217 ( 125 MM ) 820.000đ
19 Máy mài góc Crown CT13029 ( 150MM ) Máy mài góc Crown CT13029 ( 150MM ) Liên hệ
20 MÁY MÀI GÓC CROWN CT13337 ( 150MM ) MÁY MÀI GÓC CROWN CT13337 ( 150MM ) 990.000đ
21 Máy khoan Crown CT10066 ( 13MM ) Máy khoan Crown CT10066 ( 13MM ) 730.000đ
22 Máy khoan Crown CT10077 ( 13MM ) Máy khoan Crown CT10077 ( 13MM ) 875.000đ
23 Máy khoan động lực Crown CT 10067 Máy khoan động lực Crown CT 10067 990.000đ
24 Máy khoan động lực Crown 2 tốc độ Crown CT10068 ( 13MM ) Máy khoan động lực Crown 2 tốc độ Crown CT10068 ( 13MM ) 990.000đ
25 Máy khoan động lực Crown CT10032 ( 16MM) Máy khoan động lực Crown CT10032 ( 16MM) 1.350.000đ
26 Máy khoan vặn vít Crown CT12018 Máy khoan vặn vít Crown CT12018 1.240.000đ
27 Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18101 Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18101 1.850.000đ
28 Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18032 Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18032 1.656.000đ
29 Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18026 ( 17MM ) Máy khoan búa 3 chức năng Crown CT18026 ( 17MM ) 1.720.000đ
30 Máy đục phá bê tông Crown CT18024 ( 30MM ) Máy đục phá bê tông Crown CT18024 ( 30MM ) 4.990.000đ
31 Máy khoan điện Crown CT10069 ( 6MM ) Máy khoan điện Crown CT10069 ( 6MM ) 499.000đ
32 Máy khoan bắn vít điện Crown CT 10125 (6mm) Máy khoan bắn vít điện Crown CT 10125 (6mm) 485.000đ
33 Máy khoan điện Crown CT10070 ( 10MM ) Máy khoan điện Crown CT10070 ( 10MM ) 530.000đ
34 Máy khoan điên Crown CT10126 (10MM ) Máy khoan điên Crown CT10126 (10MM ) 540.000đ
35 Máy khoan động lực Crown CT10065 ( 13mm ) Máy khoan động lực Crown CT10065 ( 13mm ) 640.000đ
36 Máy khoan động lực Crown CT10128 ( 13mm ) Máy khoan động lực Crown CT10128 ( 13mm ) 640.000đ
37 Máy khoan Crown CT10065 BMC ( 13MM ) hộp nhựa. Máy khoan Crown CT10065 BMC ( 13MM ) hộp nhựa. 798.000đ
DEWALT POWER TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Máy mài góc Dewalt DW820-B1 Máy mài góc Dewalt DW820-B1 900.000đ
2 Máy mài góc DEWALT DW8100S Máy mài góc DEWALT DW8100S 1.030.000đ
3 MÁY MÀI GÓC DEWATL DW8200S MÁY MÀI GÓC DEWATL DW8200S 830.000đ
4 Máy mài góc Dewalt DW830 (125mm) Máy mài góc Dewalt DW830 (125mm) 1.870.000đ
5 Máy mài góc DeWalt DW840 (180mm) Máy mài góc DeWalt DW840 (180mm) 2.300.000đ
6 Máy khoan vặn vít chạy Pin Dewalt DCD700C2 Máy khoan vặn vít chạy Pin Dewalt DCD700C2 2.200.000đ
7 Máy khoan vặn vít dùng pin DeWALT DCD771C2 ( 18V) Máy khoan vặn vít dùng pin DeWALT DCD771C2 ( 18V) 2.800.000đ
8 Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD734C2 14.4V Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD734C2 14.4V 2.780.000đ
9 Máy khoan pin DeWalt DCD777D2 (18V) Máy khoan pin DeWalt DCD777D2 (18V) 3.800.000đ
10 Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD791M2 ( 18V) Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD791M2 ( 18V) 4.750.000đ
11 MÁY CÁCH GẠCH DW862 ( 1270W) MÁY CÁCH GẠCH DW862 ( 1270W) 1.550.000đ
12 MÁY CẮT GẠCH DEWALT DW 860 ( 1300W) MÁY CẮT GẠCH DEWALT DW 860 ( 1300W) 1.450.000đ
13 MÁY CẮT SẮT BÀN DEWALT D28720(2.200W) MÁY CẮT SẮT BÀN DEWALT D28720(2.200W) 2.880.000đ
14 Máy khoan cầm tay Dewalt DWD022K Máy khoan cầm tay Dewalt DWD022K 1.650.000đ
15 Máy khoan bê tông Dewalt D25032K-B1 Máy khoan bê tông Dewalt D25032K-B1 2.550.000đ
16 Máy khoan 3 chức năng Dewalt D25033K Máy khoan 3 chức năng Dewalt D25033K 2.860.000đ
17 Máy khoan búa Dewalt D25132K-B1 Máy khoan búa Dewalt D25132K-B1 3.120.000đ
18 Máy khoan sắt DeWalt DWD010-B1 Máy khoan sắt DeWalt DWD010-B1 926.000đ
19 Máy khoan sắt DEWALT DWD014-B1 Máy khoan sắt DEWALT DWD014-B1 1.050.000đ
VẬT TƯ NỐNG NGHIỆP
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 ĐẦU NỔ KABUTO KBT168L ( 5.5 HP ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT168L ( 5.5 HP ) 2.200.000đ
2 ĐẦU NỔ KABUTO KBT170L ( 7.0 HP ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT170L ( 7.0 HP ) 1.850.000đ
3 ĐẦU NỔ KABUTO KBT170S ( 7.0 HP ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT170S ( 7.0 HP ) 2.300.000đ
4 ĐẦU NỔ KABUTO KBT170X ( 7.0 HP CỐT XÉO ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT170X ( 7.0 HP CỐT XÉO ) 3.210.000đ
5 ĐẦU NỔ KABUTO KBT188S ( 13 HP ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT188S ( 13 HP ) 3.500.000đ
6 ĐẦU NỔ KABUTO KBT154S ( 2.5 HP ) ĐẦU NỔ KABUTO KBT154S ( 2.5 HP ) 1.900.000đ
7 MÁY BƠM NƯỚC KABUTO KBT20L ( ỐNG 50MM) MÁY BƠM NƯỚC KABUTO KBT20L ( ỐNG 50MM) 2.980.000đ
8 MÁY BƠM NƯỚC KABUTO KBT30L ( ỐNG 80 MM) MÁY BƠM NƯỚC KABUTO KBT30L ( ỐNG 80 MM) 3.300.000đ
9 MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT3500SE ( 3KW- ĐỀ ) MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT3500SE ( 3KW- ĐỀ ) 6.100.000đ
10 MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT6500SE ( 5KW- ĐỀ ) MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT6500SE ( 5KW- ĐỀ ) 6.100.000đ
11 MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT2500S ( 2 KW ) MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT2500S ( 2 KW ) 5.350.000đ
12 MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT3500S ( 3KW ) MÁY PHÁT ĐIỆN KABUTO KBT3500S ( 3KW ) 5.450.000đ
13 DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU 690.000đ
14 DÂY XỊT THUỐC CÁ SẤU SỌC XANH -ĐEN DÂY XỊT THUỐC CÁ SẤU SỌC XANH -ĐEN 580.000đ
15 DÂY XỊT ÁP LỰC CHUYÊN NGHIỆP DÂY XỊT ÁP LỰC CHUYÊN NGHIỆP 385.000đ
16 DÂY XIT RỬA XE DEKTON 10M DÂY XIT RỬA XE DEKTON 10M 150.000đ
17 BÌNH XỊT THUỐC TATSU TS820 BÌNH XỊT THUỐC TATSU TS820 850.000đ
18 BÌNH XỊT THUỐC TATSU TS1220 BÌNH XỊT THUỐC TATSU TS1220 1.180.000đ
19 Bình xịt điện ELEPHAN 12v-12Ah Bình xịt điện ELEPHAN 12v-12Ah 1.060.000đ
20 BÌNH XỊT ĐIỆN MONTANA 12 LÍT BÌNH XỊT ĐIỆN MONTANA 12 LÍT 620.000đ
21 BÌNH XỊT ĐIỆN MONTANA 16 LÍT BÌNH XỊT ĐIỆN MONTANA 16 LÍT Liên hệ
22 BÌNH XỊT THUỐC 12 LÍT TOSAKI 2 BƠM BÌNH XỊT THUỐC 12 LÍT TOSAKI 2 BƠM 1.100.000đ
23 BÌNH XỊT ĐIỆN TATSU TS818 BÌNH XỊT ĐIỆN TATSU TS818 680.000đ
24 BÌNH XỊT điện BOSS 20lit BÌNH XỊT điện BOSS 20lit 800.000đ
25 BÌNH XỊT ĐIỆN YOKOHAMA BÌNH XỊT ĐIỆN YOKOHAMA 850.000đ
26 BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT KINAMI BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT KINAMI 790.000đ
27 BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT KAWASTSU 2 BƠM BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT KAWASTSU 2 BƠM 1.100.000đ
28 BÌNH XỊT ĐIỆN SAMURAI 2 BƠM BÌNH XỊT ĐIỆN SAMURAI 2 BƠM 890.000đ
29 BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT COBAN 2 BƠM BÌNH XỊT ĐIỆN 20 LIT COBAN 2 BƠM 980.000đ
30 Bình xịt điện OSAKA 12v-8Ah Bình xịt điện OSAKA 12v-8Ah 610.000đ
31 Bình xịt điện OSAKA 12v-12Ah Bình xịt điện OSAKA 12v-12Ah 850.000đ
32 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853B-50 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853B-50 760.000đ
33 DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU KOREA 8.5X14 DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU KOREA 8.5X14 880.000đ
34 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-10 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-10 185.000đ
35 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-15 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-15 225.000đ
36 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-50 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS853-50 640.000đ
37 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS855-50 DÂY XỊT ÁP LỰC TATSU TS855-50 550.000đ
38 DÂY XỊT ÁP LỰC MISUYAMA DÂY XỊT ÁP LỰC MISUYAMA 145.000đ
39 DÂY XỊT ÁP LỰC JETPLUS 8.5X14 DÂY XỊT ÁP LỰC JETPLUS 8.5X14 650.000đ
40 DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU DÂY XỊT ÁP LỰC CÁ SẤU 550.000đ
41 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-4500LC MÁY CƯA XÍCH HASU HS-4500LC 2.110.000đ
42 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-5800L MÁY CƯA XÍCH HASU HS-5800L 2.300.000đ
43 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-5200 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-5200 2.100.000đ
44 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-2500 MÁY CƯA XÍCH HASU HS-2500 1.600.000đ
45 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 26LC MÁY CẮT CỎ HASU HS - 26LC 1.930.000đ
46 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 33LC MÁY CẮT CỎ HASU HS - 33LC 1.930.000đ
47 MÁY CẮT CỎ HASU- GX35 MÁY CẮT CỎ HASU- GX35 2.600.000đ
48 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 260 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 260 2.000.000đ
49 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 330 MÁY CẮT CỎ HASU HS - 330 1.920.000đ
50 ĐẦU XỊT TATSU TS1022 ĐẦU XỊT TATSU TS1022 950.000đ
51 ĐẦU XỊT ÁP LỰC KENTA KT22 1HP CERAMIC ĐẦU XỊT ÁP LỰC KENTA KT22 1HP CERAMIC 1.300.000đ
52 ĐẦU XỊT ÁP LỰC KENTA KT32 2HP CERAMIC ĐẦU XỊT ÁP LỰC KENTA KT32 2HP CERAMIC 1.750.000đ
53 ĐẦU XỊT ÁP LỰC YOKOHAMA YK26 ( 1HP ) ĐẦU XỊT ÁP LỰC YOKOHAMA YK26 ( 1HP ) 910.000đ
54 ĐẦU XỊT ÁP LỰC YOKOHAMA YK 36 ( 2HP ) ĐẦU XỊT ÁP LỰC YOKOHAMA YK 36 ( 2HP ) 1.380.000đ
55 ĐẦU XỊT ÁP LỰC FANTON FTK48 ( 1HP ) ĐẦU XỊT ÁP LỰC FANTON FTK48 ( 1HP ) 950.000đ
56 ĐẦU XỊT ÁP LỰC BOSTA BT28 ( 1HP ) ĐẦU XỊT ÁP LỰC BOSTA BT28 ( 1HP ) 870.000đ
57 SÚNG XỊT XE ÁP LỰC TAIWAN SÚNG XỊT XE ÁP LỰC TAIWAN 190.000đ
PHỤ KIỆN ĐÓNG GÓI
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 DÁN ĐAI NHIỆT DÁN ĐAI NHIỆT Liên hệ
2 KẸP ĐAI NHƯA 12-19MM (YB97) KẸP ĐAI NHƯA 12-19MM (YB97) Liên hệ
3 BỘ KẸP ĐAI SẮT BỘ KẸP ĐAI SẮT Liên hệ
4 MÁY ĐÓNG ĐAI CHALI -JN740 MÁY ĐÓNG ĐAI CHALI -JN740 Liên hệ
5 BỘ DAO MÁY ĐAI CHALI -JM740 BỘ DAO MÁY ĐAI CHALI -JM740 Liên hệ
6 Kẹp đai nhựa Kẹp đai nhựa Liên hệ
7 Kẹp đai sắt Kẹp đai sắt 500.000đ
8 MÁY ĐAI DÂY BẰNG HƠI MÁY ĐAI DÂY BẰNG HƠI Liên hệ
9 XE NÂNG TAY 3 TẤN XE NÂNG TAY 3 TẤN 4.100.000đ
10 Đinh bắn thùng carton 3522 Đinh bắn thùng carton 3522 760.000đ
11 Đinh bắn thùng carton 3515 Đinh bắn thùng carton 3515 890.000đ
12 Đinh bắn thùng carton 3518 Đinh bắn thùng carton 3518 850.000đ
13 BỌ SẮT BỌ SẮT Liên hệ
14 XỐP HƠI ĐÓNG HÀNG XỐP HƠI ĐÓNG HÀNG Liên hệ
15 BỌ NHỰA, BÕ SẮT BỌ NHỰA, BÕ SẮT Liên hệ
16 BĂNG KEO CHIU NHIỆT BĂNG KEO CHIU NHIỆT Liên hệ
17 BĂNG KEO TRONG BĂNG KEO TRONG Liên hệ
18 BĂNG KEO GIẤY BĂNG KEO GIẤY Liên hệ
19 MANG PE ( MÀNG CO ) MANG PE ( MÀNG CO ) Liên hệ
20 BĂNG KEO XỐP 2 MẶT BĂNG KEO XỐP 2 MẶT Liên hệ
21 BĂNG KEO CẢNH BÁO BĂNG KEO CẢNH BÁO Liên hệ
22 BĂNG KEO DIÊN BĂNG KEO DIÊN Liên hệ
23 BĂNG KEO CẢNH BÁO CHO THÙNG CARTON BĂNG KEO CẢNH BÁO CHO THÙNG CARTON Liên hệ
24 BĂNG KEO CHỐNG DỘT BĂNG KEO CHỐNG DỘT Liên hệ
25 DÂY ĐAI NHƯA DÂY ĐAI NHƯA Liên hệ
26 DÂY ĐAI ĐỐNG GÓI CÁC LOẠI DÂY ĐAI ĐỐNG GÓI CÁC LOẠI Liên hệ
27 DÂY ĐAI PET 19MM DÂY ĐAI PET 19MM 26.000đ
28 DÂY ĐAI THÉP DÂY ĐAI THÉP Liên hệ
29 KE NHƯA DÂI DÂY PP KE NHƯA DÂI DÂY PP Liên hệ
30 BAO TAY CÁC LOẠI BAO TAY CÁC LOẠI 2.500đ
PHỤ KIỆN HÀN
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 QUE HÀN THAU QUE HÀN THAU Liên hệ
2 Mặt nạ hàn cầm tay. Mặt nạ hàn cầm tay. Liên hệ
3 QUE HÀN ĐỒNG ĐỎ ( CU 107 ) QUE HÀN ĐỒNG ĐỎ ( CU 107 ) Liên hệ
4 QUE HÀN TIG INOX QUE HÀN TIG INOX Liên hệ
5 QUE HÀN GANG QUE HÀN GANG Liên hệ
6 QUE HÀN INOX 316L, 308L, 309L QUE HÀN INOX 316L, 308L, 309L Liên hệ
7 DÂY DẪN KHÍ CẮT HÀN DÂY DẪN KHÍ CẮT HÀN Liên hệ
8 QUE HÀN BẠC QUE HÀN BẠC Liên hệ
9 KÌM HÀN TIG KÌM HÀN TIG Liên hệ
10 QUE HÀN NHÔM LÕI THUỐC QUE HÀN NHÔM LÕI THUỐC Liên hệ
11 THUỐC HÀN THAU THUỐC HÀN THAU Liên hệ
12 QUE HÀN NHÔM AL209 QUE HÀN NHÔM AL209 Liên hệ
13 TÚI NHÔM LÕI THUỐC PC400 TÚI NHÔM LÕI THUỐC PC400 Liên hệ
14 DÂY HÀN ĐỒNG THAU DÂY HÀN ĐỒNG THAU Liên hệ
15 DÂY HÀN NHÔM DÂY HÀN NHÔM Liên hệ
16 BỘT THUỐC HÀN NHÔM BỘT THUỐC HÀN NHÔM Liên hệ
17 NHÁM ĐÁNH XƯỚC INOX NHÁM ĐÁNH XƯỚC INOX Liên hệ
18 HÓA CHẤT TẨY MỚI HÀN INOX HÓA CHẤT TẨY MỚI HÀN INOX Liên hệ
19 Béc cắt gió đá KOIKE Béc cắt gió đá KOIKE 40.000đ
20 Rác cọc hàn 16mm Rác cọc hàn 16mm Liên hệ
21 Đông hồ Gió Đá Đông hồ Gió Đá Liên hệ
22 ĐỒNG HỒ KHÍ YAMATO ĐỒNG HỒ KHÍ YAMATO Liên hệ
23 ĐỔNG HỒ KHÍ ARGON ĐỔNG HỒ KHÍ ARGON Liên hệ
24 Đồng hồ Oxy Ga Đồng hồ Oxy Ga 200.000đ
25 ĐỒNG HỒ ARGON ĐỒNG HỒ ARGON Liên hệ
26 CÁP HẢN HYSONG 16QMM CÁP HẢN HYSONG 16QMM 30.000đ
27 CÁP HẢN HYSONG 25QMM CÁP HẢN HYSONG 25QMM 48.000đ
28 CÁP HẢN HYSONG 35QMM CÁP HẢN HYSONG 35QMM 92.000đ
29 Kìm hàn gỗ LS 500A Kìm hàn gỗ LS 500A 58.000đ
30 Rác cọc hàn 25mm Rác cọc hàn 25mm Liên hệ
31 Que hàn inox GEMINI G308 Que hàn inox GEMINI G308 Liên hệ
32 Que hàn chịu lục KISWEL 7018 Que hàn chịu lục KISWEL 7018 Liên hệ
33 Que hàn Kim Tín 2.5 mm Que hàn Kim Tín 2.5 mm Liên hệ
34 Que hàn Kim Tín 3.2mm Que hàn Kim Tín 3.2mm Liên hệ
35 Que hàn Kim Tín 4.0 mm Que hàn Kim Tín 4.0 mm Liên hệ
36 Que hàn KISWEL KR 3000 Que hàn KISWEL KR 3000 Liên hệ
37 Dây hàn GOLDEN HORSE GH-70S Dây hàn GOLDEN HORSE GH-70S Liên hệ
38 Que hàn Kim Tín 5.0mm Que hàn Kim Tín 5.0mm Liên hệ
39 Dây hàn Kim Tin GM-70S Dây hàn Kim Tin GM-70S Liên hệ
40 MẶT NA HÀ ĐIÊN TƯ KAPUSI MẶT NA HÀ ĐIÊN TƯ KAPUSI Liên hệ
41 Kiếng Hàn Kiếng Hàn 4.000đ
42 KÍNH HÀN ĐIỆN TỬ KÍNH HÀN ĐIỆN TỬ 320.000đ
43 SÚNG HÀN TIG SÚNG HÀN TIG Liên hệ
44 EKE NAM CHÂM 12KGS, 22KGS,33KGS EKE NAM CHÂM 12KGS, 22KGS,33KGS 65.000đ
45 BAO TAY HÀN NGẮN CMART ( ĐÀI LOAN ) BAO TAY HÀN NGẮN CMART ( ĐÀI LOAN ) 65.000đ
46 KÍNH ĐEO ĐEN KIẾNG KÍNH ĐEO ĐEN KIẾNG Liên hệ
47 KÍNH ĐEO TRẮNG ĐÀI LOAI KÍNH ĐEO TRẮNG ĐÀI LOAI 36.000đ
48 BAO TAY HÀN DÀI CMART ( ĐÀI LOAN ) BAO TAY HÀN DÀI CMART ( ĐÀI LOAN ) 115.000đ
49 ĐÁ CĂT SUN-FLEX ĐÁ CĂT SUN-FLEX Liên hệ
50 ĐÁ CẮT OSBORN 350 ĐÁ CẮT OSBORN 350 Liên hệ
MÁY XÂY DỰNG
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 TỜI NHANH 160KG TỜI NHANH 160KG Liên hệ
2 TỜI NHANH 200KG TỜI NHANH 200KG Liên hệ
3 TỜI NHANH 300KG TỜI NHANH 300KG Liên hệ
4 TỜI NHANH 500KG TỜI NHANH 500KG Liên hệ
5 MÁY LÁT GẠCH MÁY LÁT GẠCH Liên hệ
6 MÁY XOA TƯỜNG MÁY XOA TƯỜNG 1.600.000đ
7 MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH KASON ( REMOTE ) MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH KASON ( REMOTE ) 1.650.000đ
8 MÁY CĂN BẰNG LASER 5TIA XANH KASON MÁY CĂN BẰNG LASER 5TIA XANH KASON 1.500.000đ
9 MÁY CĂN BẰNG LASER 12 TIA XANH KASON KLL550-1 MÁY CĂN BẰNG LASER 12 TIA XANH KASON KLL550-1 1.700.000đ
10 MÁY CĂN BẰNG LASER 12 TIA XANH KASON KLL550 MÁY CĂN BẰNG LASER 12 TIA XANH KASON KLL550 Liên hệ
11 MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-303 MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-303 1.450.000đ
12 MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-505 MÁY CĂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-505 1.650.000đ
13 MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-399 MÁY CÂN BẰNG LASER 5 TIA XANH YAMASU YMS-399 2.700.000đ
14 MÁY CÂN BẰNG LASER ROMAN MÁY CÂN BẰNG LASER ROMAN 1.150.000đ
15 MÁY CÂN BẰNG LASER TOYAMA MÁY CÂN BẰNG LASER TOYAMA 1.200.000đ
16 QUẠT LÒ QUẠT LÒ Liên hệ
17 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.1Kw ( TUA CHẬM ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.1Kw ( TUA CHẬM ) 1.580.000đ
18 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.5 Kw ( TUA NHANH ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.5 Kw ( TUA NHANH ) 1.680.000đ
19 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.5 Kw ( TUA CHẬM ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 1.5 Kw ( TUA CHẬM ) Liên hệ
20 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 2.2 Kw ( TUA CHẬM ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 2.2 Kw ( TUA CHẬM ) 2.130.000đ
21 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 2.2 Kw ( TUA NHANH ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 2.2 Kw ( TUA NHANH ) Liên hệ
22 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.0 Kw ( TUA CHẬM ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.0 Kw ( TUA CHẬM ) 2.190.000đ
23 BÀN CẮT GẠCH 2 RAY 800 BÀN CẮT GẠCH 2 RAY 800 1.100.000đ
24 BÀN CẮT GẠCH 1 RAY VUÔNG BÀN CẮT GẠCH 1 RAY VUÔNG 1.250.000đ
25 LƯỠI CẮT GẠCH TRÒN TOPVE LƯỠI CẮT GẠCH TRÒN TOPVE Liên hệ
26 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.5 Kw ( TUA CHẬM ) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.5 Kw ( TUA CHẬM ) 2.380.000đ
27 ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.0 Kw ( TUA NHANH) ĐỘNG CƠ ĐIỆN TOÀN PHÁT 3.0 Kw ( TUA NHANH) 2.140.000đ
28 ĐẦM CÓC ĐẦM CÓC Liên hệ
29 BƠM MỞ CHÂN 8 LIT BƠM MỞ CHÂN 8 LIT Liên hệ
30 BỘ KÌM CẮT CÁPTHỦY LỰC BỘ KÌM CẮT CÁPTHỦY LỰC Liên hệ
31 BƠM MỠ KOCU BƠM MỠ KOCU Liên hệ
32 BƠM MỠ BÒ ĐẠP CHÂN CAMRY BƠM MỠ BÒ ĐẠP CHÂN CAMRY Liên hệ
33 MÁY HÚT BỤI CAMRY 15 LÍT MÁY HÚT BỤI CAMRY 15 LÍT Liên hệ
34 MŨI KHOAN BÊ TÔNG GÀI TIANFANG MŨI KHOAN BÊ TÔNG GÀI TIANFANG Liên hệ
35 TAY KHÒ GA TAY KHÒ GA Liên hệ
36 SÚNG ĐÓNG ĐINH BÊ TÔNG TAY ST18 SÚNG ĐÓNG ĐINH BÊ TÔNG TAY ST18 285.000đ
37 CÔN ĐÔI LÁT GẠCH CÔN ĐÔI LÁT GẠCH Liên hệ
38 SÚNG BẮN KEO FOAM SÚNG BẮN KEO FOAM Liên hệ
39 E TỒ CÁC LOAI E TỒ CÁC LOAI Liên hệ
40 Dây Curoa GEMINIROPE Dây Curoa GEMINIROPE Liên hệ
41 Chai xịt chống rỉ sét, bôi trơn WD-40 412ml Chai xịt chống rỉ sét, bôi trơn WD-40 412ml 85.000đ
42 ĐÍNH THÉP- ĐINH TRƠN ĐÍNH THÉP- ĐINH TRƠN Liên hệ
43 CHÉN ĐÁNH RÌ SÉT CHÉN ĐÁNH RÌ SÉT Liên hệ
44 CHÉN ĐÁNH RÌ SÉT HD CHÉN ĐÁNH RÌ SÉT HD Liên hệ
45 ĐÁ MÀI, ĐÁ CẮT HÀI DƯƠNG ĐÁ MÀI, ĐÁ CẮT HÀI DƯƠNG Liên hệ
46 CÁC LOẠI ĐÁ MÀI CÁC LOẠI ĐÁ MÀI Liên hệ
HAND TOOLS
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Eto kep Asaki 50mm Eto kep Asaki 50mm 175.000đ
2 Eto kep Asaki 60mm Eto kep Asaki 60mm 200.000đ
3 Eto bàn khoan Ak -6285 Eto bàn khoan Ak -6285 285.000đ
4 BÚA CAO SU BÚA CAO SU Liên hệ
5 KÌM CỘNG LỰC WYNNS 900MM KÌM CỘNG LỰC WYNNS 900MM 525.000đ
6 THƯỚC TAJIMA 3.6M THƯỚC TAJIMA 3.6M 98.000đ
7 THƯỚC LĂN THƯỚC LĂN Liên hệ
8 KÌM HÀN ASAKI 500A AK-2042 KÌM HÀN ASAKI 500A AK-2042 Liên hệ
9 Kìm hàn Asaki 800A AK-2028 Kìm hàn Asaki 800A AK-2028 Liên hệ
10 Kìm mở phê 4 trong 1 Asaki - 7020 Kìm mở phê 4 trong 1 Asaki - 7020 Liên hệ
11 Kìm tuôt dây điện mở Công Asaki - 9104 Kìm tuôt dây điện mở Công Asaki - 9104 Liên hệ
12 Ke góc inox 200mm Ke góc inox 200mm Liên hệ
13 Rìu Asaki Rìu Asaki Liên hệ
14 Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7031 Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7031 Liên hệ
15 Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6275 Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6275 Liên hệ
16 ĐỘI ASAKI AK-0001 ĐỘI ASAKI AK-0001 Liên hệ
17 ĐỘI ASAKI AK-0002 ĐỘI ASAKI AK-0002 Liên hệ
18 ĐỘI ASAKI AK-0004 ĐỘI ASAKI AK-0004 Liên hệ
19 ĐỘI ASAKI AK-0005 ĐỘI ASAKI AK-0005 Liên hệ
20 KÌM CỘNG LỰC WYNNS 350MM KÌM CỘNG LỰC WYNNS 350MM 190.000đ
21 KÌM CỘNG LỰC WYNNS 450MM KÌM CỘNG LỰC WYNNS 450MM Liên hệ
22 KÌM CỘNG LỰC WYNNS 600MM KÌM CỘNG LỰC WYNNS 600MM Liên hệ
23 KÌM CỘNG LỰC WYNNS 750MM KÌM CỘNG LỰC WYNNS 750MM 420.000đ
24 KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN ASAKI -0340 KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN ASAKI -0340 110.000đ
25 Tu vít đóng ASAKI-7192 Tu vít đóng ASAKI-7192 215.000đ
26 Rut rive trơ lực ASAKI -6810 Rut rive trơ lực ASAKI -6810 130.000đ
27 Eto ASAKI - 6285 Eto ASAKI - 6285 375.000đ
28 Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6276 Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6276 155.000đ
29 Hàn ống nước ASAKI-9200 Hàn ống nước ASAKI-9200 740.000đ
30 Eto ASAKI-0668 Eto ASAKI-0668 810.000đ
31 Asaki AK-0331 Asaki AK-0331 120.000đ
32 THÙNG ĐỒ NGHE SATA THÙNG ĐỒ NGHE SATA 3.800.000đ
33 Tu vít 2 đầu Tu vít 2 đầu 12.000đ
34 Kìm chết ASAKI -8255 Kìm chết ASAKI -8255 Liên hệ
35 Kìm mỏ quạ ASAKI -3880 Kìm mỏ quạ ASAKI -3880 140.000đ
36 Lục giác bông ASAKI -0413 Lục giác bông ASAKI -0413 95.000đ
37 THÙNG ĐỒ NGHỂ ASAKI AK 9965 THÙNG ĐỒ NGHỂ ASAKI AK 9965 Liên hệ
38 THÙNG ĐỒ NGHỀ ASAKI AK9964 THÙNG ĐỒ NGHỀ ASAKI AK9964 240.000đ
39 KÌM CẮT ĐIỆN ASAKI AK-8015 KÌM CẮT ĐIỆN ASAKI AK-8015 Liên hệ
40 KÌM ĐIÊN ASAKI AK 8021 KÌM ĐIÊN ASAKI AK 8021 72.000đ
41 KÌM CẮT ASAKI AK 8006 KÌM CẮT ASAKI AK 8006 127.000đ
42 KÌM ĐIỆN ASAKI AK-8090 KÌM ĐIỆN ASAKI AK-8090 540.000đ
43 SÚNG GHIM AK 7105 SÚNG GHIM AK 7105 140.000đ
44 KÌM ĐIỆN ASAKI AK 8000 KÌM ĐIỆN ASAKI AK 8000 70.000đ
45 THƯỚC EKE THỦY 300 ASAKI AK 2592 THƯỚC EKE THỦY 300 ASAKI AK 2592 75.000đ
46 KÌM CHẾT CHỮ C ASAKI AK 8266 KÌM CHẾT CHỮ C ASAKI AK 8266 118.000đ
47 BỘ KHÓA VÒNG ASAKI 8-24 AK 6139 BỘ KHÓA VÒNG ASAKI 8-24 AK 6139 Liên hệ
48 KÌM CHẾT ASAKI AK 8258 KÌM CHẾT ASAKI AK 8258 78.000đ
49 MŨI KHOAN SẮT ASAKI AK 3537 MŨI KHOAN SẮT ASAKI AK 3537 7.000đ
50 KÉO CẮT ỐNG NƯỚC 42MM ASAKI AK 0082 KÉO CẮT ỐNG NƯỚC 42MM ASAKI AK 0082 120.000đ
51 KÉO CẮT ỐNG NƯỚC 42MM ASAKI AK 0081 KÉO CẮT ỐNG NƯỚC 42MM ASAKI AK 0081 Liên hệ
52 KÈO CẮT XƯƠNG THẠCH CAO ASAKI KÈO CẮT XƯƠNG THẠCH CAO ASAKI 97.000đ
53 BỘ LỤC GIÁC 9 MÓN ĐẦU BI ASAKI AK 0194 BỘ LỤC GIÁC 9 MÓN ĐẦU BI ASAKI AK 0194 120.000đ
54 MÒ LẾT ASAKI AK -0400 MÒ LẾT ASAKI AK -0400 90.000đ
55 MỎ LÉT ASAKI AK-0401 MỎ LÉT ASAKI AK-0401 137.000đ
56 MỎ LẾT ASAKI AK-0402 MỎ LẾT ASAKI AK-0402 180.000đ
57 CƯA SẮT ASKI AK-455 CƯA SẮT ASKI AK-455 90.000đ
58 Cảo chữ gỗ F của ASAKI Cảo chữ gỗ F của ASAKI 80.000đ
59 CƯA SẮT ASKI AK-0455 CƯA SẮT ASKI AK-0455 56.000đ
60 Luc giác bi ASAKI -0410 Luc giác bi ASAKI -0410 95.000đ
61 KÌM CHẾT MỎ CÁ SẤU ASAKI AK 8283 KÌM CHẾT MỎ CÁ SẤU ASAKI AK 8283 160.000đ
62 HỘP ĐỒ NGHỀ ASAKI AK 9966 HỘP ĐỒ NGHỀ ASAKI AK 9966 375.000đ
63 KÌM CẮT SẮT THỦY LỰC ASAKI AK 619 KÌM CẮT SẮT THỦY LỰC ASAKI AK 619 1.290.000đ
64 BÉT CẮT GIÓ ĐÁ ASAKI AK-2062 BÉT CẮT GIÓ ĐÁ ASAKI AK-2062 37.000đ
65 KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK -8190 KÌM CỘNG LỰC ASAKI AK -8190 74.000đ
66 KÌM TUỐT CẮT DÂY DIỆN ASAKI AK 9103 KÌM TUỐT CẮT DÂY DIỆN ASAKI AK 9103 80.000đ
67 KÌM MỎ NHỌN 6 ASAKI AK-8024 KÌM MỎ NHỌN 6 ASAKI AK-8024 63.000đ
68 KÌM TUÔT DÂY ĐIÊN ASAKI AK-0339 KÌM TUÔT DÂY ĐIÊN ASAKI AK-0339 200.000đ
69 Dao cắt kính AK-8737 Dao cắt kính AK-8737 72.000đ
70 KÌM CẮT ASAKI AK-8145 KÌM CẮT ASAKI AK-8145 67.000đ
71 KÌM CHẾT ASAKI AK-8280 KÌM CHẾT ASAKI AK-8280 160.000đ
72 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-634 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-634 147.000đ
73 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-635 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-635 195.000đ
74 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-636 MỎ LẾT RĂNG ASAKI AK-636 295.000đ
75 KÌM MỎ NHỌN 8 ASAKI AK 8095 KÌM MỎ NHỌN 8 ASAKI AK 8095 67.000đ
76 Eto bàn nguội Asaki Ak-0666 Eto bàn nguội Asaki Ak-0666 510.000đ
77 Kìm bấm coss thủy lưc Kapusi 70A Kìm bấm coss thủy lưc Kapusi 70A 650.000đ
VẬT TƯ NGÀNH ĐÁ
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MŨI KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI MŨI KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI Liên hệ
2 LƯỠI CẮT ĐA NÂNG RỒNG 125 MM LƯỠI CẮT ĐA NÂNG RỒNG 125 MM 85.000đ
3 LƯỠI CẮT ĐA NĂNG HOTSSMAN 105 MM LƯỠI CẮT ĐA NĂNG HOTSSMAN 105 MM 58.000đ
4 Đĩa cắt đá bóng kính Marble trắng sứ king blue Đĩa cắt đá bóng kính Marble trắng sứ king blue 75.000đ
5 Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10 Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10 75.000đ
6 Đĩa cắt ước Blue Bird 114x2.0x10 Đĩa cắt ước Blue Bird 114x2.0x10 70.000đ
7 lưỡi cắt đa năng rồng xanh 125mm lưỡi cắt đa năng rồng xanh 125mm 68.000đ
8 lưỡi cắt đa năng rồng xanh 114 mm lưỡi cắt đa năng rồng xanh 114 mm Liên hệ
9 Lưỡi cắt đa năng OMEGA 125MM Lưỡi cắt đa năng OMEGA 125MM 100.000đ
10 CHÉN MÀI UNIK VÀNG 125 MM CHÉN MÀI UNIK VÀNG 125 MM 89.000đ
11 CHÉN MÀI NAM KIẾN 125 MM CHÉN MÀI NAM KIẾN 125 MM Liên hệ
12 Đĩa cắt đa năng Blue Bird 110x1.4x10 Đĩa cắt đa năng Blue Bird 110x1.4x10 75.000đ
13 LƯỠI CĂT KHO RỒNG XANH 125MM LƯỠI CĂT KHO RỒNG XANH 125MM Liên hệ
14 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE TS LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE TS 46.000đ
15 CHÉN MÀI BÊ TÔNG VÀ ĐÁ GRANITE KING BLUE CHÉN MÀI BÊ TÔNG VÀ ĐÁ GRANITE KING BLUE 50.000đ
16 Chén mài đá hoa cương UNIK Chén mài đá hoa cương UNIK 38.000đ
17 LƯỠI CẮT ĐÁ EHWA LƯỠI CẮT ĐÁ EHWA Liên hệ
18 KEO TEENIAX THUNG 20 KG KEO TEENIAX THUNG 20 KG 960.000đ
19 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE 250MM LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE 250MM Liên hệ
20 LƯỠI CẮT BÊ TÔNG COVINA LƯỠI CẮT BÊ TÔNG COVINA Liên hệ
21 LƯỠI CẮT ĐÁ APOLLO STONE LƯỠI CẮT ĐÁ APOLLO STONE Liên hệ
22 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE T1 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE T1 Liên hệ
23 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE V3 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE V3 98.000đ
24 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE V2 LƯỠI CẮT ĐÁ GRANITE KING BLUE V2 Liên hệ
25 LƯỠI CẮT BÊ TÔNG VÀ NHƯA ĐƯỜNG KING BLUE G3 LƯỠI CẮT BÊ TÔNG VÀ NHƯA ĐƯỜNG KING BLUE G3 Liên hệ
26 LƯỠI CẮT ĐÁ MARBLE VÀ TRẮNG SỨ C2 LƯỠI CẮT ĐÁ MARBLE VÀ TRẮNG SỨ C2 860.000đ
27 Lươi chuyên cắt GACH, BÓNG KÍNH và MARBLE C3 Lươi chuyên cắt GACH, BÓNG KÍNH và MARBLE C3 90.000đ
28 LƯỠI CẮT ĐA NĂNG 5 TRONG 1 LƯỠI CẮT ĐA NĂNG 5 TRONG 1 Liên hệ
29 Đế dán Đế dán 7.000đ
30 NI XU ĐÁNH BÓNG ĐÁ GRANIT NI XU ĐÁNH BÓNG ĐÁ GRANIT 29.000đ
31 Ni Trắng Cá sấu Ni Trắng Cá sấu 125.000đ
32 Nỉ Đỏ Corolla Nỉ Đỏ Corolla 10.000đ
33 Nỉ Xám Corolla Nỉ Xám Corolla 10.000đ
34 MÁY MÀI ĐÁ GRANIT MÁY MÀI ĐÁ GRANIT Liên hệ
35 MŨI KHOAN ĐA NĂNG 4 CẠNH MŨI KHOAN ĐA NĂNG 4 CẠNH Liên hệ
36 ĐÉ DÁN NHÔM 100 MM ĐÉ DÁN NHÔM 100 MM 17.000đ
37 Bát treo đá Bát treo đá Liên hệ
38 Keo dán đá AB Klaoda Keo dán đá AB Klaoda 120.000đ
39 Chống thấm cho đá WAPRO Chống thấm cho đá WAPRO 35.000đ
40 Keo phủ bóng cho đá SELF Keo phủ bóng cho đá SELF Liên hệ
41 MUI KHOAN ĐÁ KIM CƯƠNG MUI KHOAN ĐÁ KIM CƯƠNG Liên hệ
42 MŨI KHOAN ĐÁ KIM CƯƠNG MŨI KHOAN ĐÁ KIM CƯƠNG Liên hệ
43 MŨI KHOAN ĐẤ HOA CƯƠNG RÚT LÕI BUSUN MŨI KHOAN ĐẤ HOA CƯƠNG RÚT LÕI BUSUN Liên hệ
44 MŨI KHOAN ĐÁ GRANIT MŨI KHOAN ĐÁ GRANIT Liên hệ
45 ĐÁNH BÓNG KIM LOAI METAL POLISH ĐÁNH BÓNG KIM LOAI METAL POLISH Liên hệ
46 SÁP ĐÁNH BÓNG ĐÁ BELINLANI SÁP ĐÁNH BÓNG ĐÁ BELINLANI Liên hệ
47 XI ĐÁNH BÓNG ĐÁ GRANIT XI ĐÁNH BÓNG ĐÁ GRANIT Liên hệ
48 KEO DÁN ĐÁ TEENIAX KEO DÁN ĐÁ TEENIAX 40.000đ
THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ NGÀNH GỔ
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY MÀY LƯỠI CẮT HỢP KIM MÁY MÀY LƯỠI CẮT HỢP KIM Liên hệ
2 PHU KIÊN HƠI PHU KIÊN HƠI Liên hệ
3 DAO HƠP KIM DAO HƠP KIM Liên hệ
4 NHÁM XÉP XANH NHÁM XÉP XANH Liên hệ
5 NHÁM XẾP MD NHÁM XẾP MD 80.000đ
6 NHÁM BO CẠP AX63 NHÁM BO CẠP AX63 Liên hệ
7 nhám cuôn JB5c nhám cuôn JB5c 185.000đ
8 Nhám vải cuộn DOUBLE ANGLE Nhám vải cuộn DOUBLE ANGLE 316.000đ
9 CƯỚC QUẬT NILONG CƯỚC QUẬT NILONG Liên hệ
10 NHÁM VẢI HIPPO NHÁM VẢI HIPPO Liên hệ
11 SƠ DỪA SƠ DỪA Liên hệ
12 NHÁM TRÒN NHÁM TRÒN Liên hệ
13 NHÁM TĂNG NHÁM TĂNG Liên hệ
14 DAO PHAY THẲNG DAO PHAY THẲNG Liên hệ
15 DAO PHAY XOẮN DAO PHAY XOẮN Liên hệ
16 ĐẾ DÁN GIẤY NHÁM ĐẾ DÁN GIẤY NHÁM Liên hệ
17 MŨI KHOAN GỖ SENKA MŨI KHOAN GỖ SENKA Liên hệ
18 MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ MÁY ĐO ĐỘ ẨM GỖ Liên hệ
19 SÚNG SƠN MỸ NGHỆ SÚNG SƠN MỸ NGHỆ Liên hệ
20 Súng ghim tay RApid R32 Súng ghim tay RApid R32 120.000đ
21 Bô khoét gỗ 16 món Bô khoét gỗ 16 món Liên hệ
22 ĐINH BẮN GỔ F ĐINH BẮN GỔ F Liên hệ
23 Đinh Cuôn Đinh Cuôn 375.000đ
24 PHỤ KIỆN SÚNG BẮN ĐINH PHỤ KIỆN SÚNG BẮN ĐINH Liên hệ
25 CAO CHỮ F CAO CHỮ F Liên hệ
26 BÙI NHỒI, NHÁM MUP BÙI NHỒI, NHÁM MUP Liên hệ
27 BÁNH XE ĐÂY PHÔI BÁNH XE ĐÂY PHÔI Liên hệ
28 ỐNG HÚT BỤI GỖ ỐNG HÚT BỤI GỖ 70.000đ
29 CAO CHỮ C CAO CHỮ C Liên hệ
30 Đầu nối hơi các size Đầu nối hơi các size Liên hệ
31 KEO AB ĐA DỤNG KEO AB ĐA DỤNG Liên hệ
32 KEO DÁN GỖ 502 KEO DÁN GỖ 502 Liên hệ
33 KẸP ĐINH VI KẸP ĐINH VI Liên hệ
34 MÁY MÀI HƠI 3MM MÁY MÀI HƠI 3MM Liên hệ
35 RULO ĐÁNH BÓNG GỖ RULO ĐÁNH BÓNG GỖ Liên hệ
36 Bộ khoét gỗ 8 món Bộ khoét gỗ 8 món 100.000đ
37 BÀN CHẢI CÔNG NGHIÊP BÀN CHẢI CÔNG NGHIÊP Liên hệ
38 THƯỚC CUỘN TAJIMA ( NHẬT BẢN ) THƯỚC CUỘN TAJIMA ( NHẬT BẢN ) Liên hệ
39 TAY NẮM CỬA TAY NẮM CỬA Liên hệ
40 CỌ GÔ VÀ BÀN CHẢI CỌ GÔ VÀ BÀN CHẢI Liên hệ
41 QUẠT HÚT BỤI QUẠT HÚT BỤI Liên hệ
42 LƯỠI CƯA LỌNG LƯỠI CƯA LỌNG Liên hệ
43 BẢN LỀ TỦ INOX BẢN LỀ TỦ INOX Liên hệ
44 BULONG CÁY BULONG CÁY Liên hệ
45 MŨI KHOÉT GỖ MŨI KHOÉT GỖ Liên hệ
46 SÚNG BẮN ĐINH F30 ( SỬ DỤNG ĐIỆN () SÚNG BẮN ĐINH F30 ( SỬ DỤNG ĐIỆN () 630.000đ
47 Máy may bao Máy may bao 800.000đ
48 - Keo AB là loại keo 2 thành phần dùng đa dụng - Keo AB là loại keo 2 thành phần dùng đa dụng Liên hệ
Đá cắt BOSCH
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
ĐÁ MÀI BOSCH
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Đá mài inox Bosch 100 x 2 x 16mm  ( 2608620690 ) Đá mài inox Bosch 100 x 2 x 16mm ( 2608620690 ) 15.000đ
2 Đá mài Inox Bosch 100 x 6 x 16mm (2608602267) Đá mài Inox Bosch 100 x 6 x 16mm (2608602267) 13.000đ
3 Đá mài Inox Bosch 125 x 6 x 22.2mm (2608602488) Đá mài Inox Bosch 125 x 6 x 22.2mm (2608602488) 38.000đ
4 Đá mài Inox Bosch180x6x22.2mm (2608600540) Đá mài Inox Bosch180x6x22.2mm (2608600540) 69.000đ
5 Đá Mài Sắt Bosch 100X6X16mm (2608600017) Đá Mài Sắt Bosch 100X6X16mm (2608600017) 11.000đ
6 Đá mài sắt Bosch 125 x 6 x 22.2mm (2608600263) Đá mài sắt Bosch 125 x 6 x 22.2mm (2608600263) 20.000đ
7 Đá mài sắt Bosch 150 x 6 x 22.2mm (2608600254) Đá mài sắt Bosch 150 x 6 x 22.2mm (2608600254) 26.500đ
8 Đá mài sắt Bosch 180 x 6 x 22.2mm (2608600264) Đá mài sắt Bosch 180 x 6 x 22.2mm (2608600264) 28.000đ
9 Đá mài sắt Bosch 230 x 6 x 22.2mm (2608600265) Đá mài sắt Bosch 230 x 6 x 22.2mm (2608600265) 51.000đ
10 Đá cắt sắt tốc độ cao Bosch 100 x 6 x16 mm (2608603686) Đá cắt sắt tốc độ cao Bosch 100 x 6 x16 mm (2608603686) 10.500đ
11 Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm (2608601677) Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm (2608601677) 13.000đ
12 Đá nhám xếp linh hoạt P40 Ø100mm (2608603699) Đá nhám xếp linh hoạt P40 Ø100mm (2608603699) 16.000đ
NHÁM XẾP BOSCH
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm (2608601675) Đĩa nhám xếp Alox P36 Ø100mm (2608601675) 13.500đ
2 Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm (2608601676) Đĩa nhám xếp Alox P60 Ø100mm (2608601676) 13.000đ
3 Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm (2608601677) Đĩa nhám xếp Alox P80 Ø100mm (2608601677) 13.000đ
4 Đá nhám xếp linh hoạt P40 Ø100mm (2608603699) Đá nhám xếp linh hoạt P40 Ø100mm (2608603699) 16.000đ
ĐĨA CÁT ĐÁ,BETONG BOSCH.
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 Đĩa cắt Ceramic Bosch 105x16mm (2608603615) Đĩa cắt Ceramic Bosch 105x16mm (2608603615) 81.000đ
2 Đĩa cắt đá Granite Bosch 110x20x12mm (2608602476) Đĩa cắt đá Granite Bosch 110x20x12mm (2608602476) 67.000đ
3 Đĩa cắt đa năng Bosch105x16mm (2608603613) Đĩa cắt đa năng Bosch105x16mm (2608603613) 75.000đ
4 Đĩa cắt đa năng Bosch 125x22.23x12mm (2608603329) Đĩa cắt đa năng Bosch 125x22.23x12mm (2608603329) Liên hệ
5 Đĩa cắt đa năng Bosch 150x22.2x12mm (2608603330) Đĩa cắt đa năng Bosch 150x22.2x12mm (2608603330) Liên hệ
6 Đĩa cắt đa năng Professional 180 x 2 x 22.2mm (2608602194) Đĩa cắt đa năng Professional 180 x 2 x 22.2mm (2608602194) Liên hệ
7 Đĩa cắt đa năng Professional 230 x 2.3 x 22.2mm (2608602195) Đĩa cắt đa năng Professional 230 x 2.3 x 22.2mm (2608602195) 291.000đ
8 Đĩa cắt đá, bê tông có khía 180x2.3x22.2 (2608603331) Đĩa cắt đá, bê tông có khía 180x2.3x22.2 (2608603331) 186.000đ
MÁY ĐO KHOẢN CÁCH LASER SNDWAY
STT Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Số lượng Đặt mua
1 MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH 50 M MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH 50 M 600.000đ
2 MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY 40M MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY 40M 450.000đ
3 MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY 60M MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH SNDWAY 60M 650.000đ
4 MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH 100M MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH 100M 870.000đ