CÁC DÒNG LƯỠI CẮT GẠCH CHÍNH HÃNG KING BLUE VÀ BLUE BIRD

CÁC DÒNG LƯỠI CẮT GẠCH CHÍNH HÃNG KING BLUE VÀ BLUE BIRD

CÁC DÒNG LƯỠI CẮT GẠCH CHÍNH HÃNG KING BLUE VÀ BLUE BIRD

Hotline: 0124 567 89
Zalo

Chi tiết sản phẩm

Đĩa cắt đá bóng kính Marble trắng sứ king blue
 
STT       Tên sản phẩm    Size sp    Chức năng sử dụng    Đơn giá          Quy cách
01 Lưỡi cắt KingBluebird V1 110ĐN 110x1.3x20 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ .      75,000         200/THÙNG
02 Lưỡi cắt KingBluebird V2 110ĐN 110x1.3x20 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ .      80,000         200/THÙNG
03 Lưỡi cắt KingBluebird V3 110ĐN 110x1.3x20 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ .     105,000        200/THÙNG
04 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN          105x1.3x10 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ . 85,000              200/THÙNG
05 Lưỡi cắt blueBird ĐN (Xanh lá) 105x1.4x08 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ . 75,000             200/THÙNG
06 Lưỡi cắt blueBird ĐN (Xanh lá)        125x1.5x10 Cắt gạch bóng kính, đá marble , trắng sứ . 65,000             200/THÙNG
07 Lưỡi cắt bluebird          ĐN 110x1.4x10 Cắt gạch,đá marble , hoa cương, trắng sứ. 85,000             200/THÙNG
08 Lưỡi cắt bluebird          ĐN 125x1.5x10 Cắt gạch , đá marble, hoa cương , trắng sứ. 95,000            200/THÙNG
09 Lưỡi cắt bluebird          ĐN 150x2.0x10 Cắt gạch , đá marble, hoa cương , trắng sứ. 115,000            100/THÙNG
10 Lưỡi cắt bluebird          ĐN 180x2.0x10 Cắt gạch , đá marble, hoa cương , trắng sứ.  135,000             50/THÙNG
11 Lưỡi cắt bluebird L 109x1.5x10 Chuyên cắt gạch bóng kính,đá marble,trắng sứ 85,000            200/THÙNG
12 Lưỡi cắt bluebird L 125x1.8x10 Chuyên cắt gạch bóng kính, đá marble,trắng sứ 95,000             200/THÙNG
13 Lưỡi cắt king bluebird  R/L 114x2.0x14 Cắt đá hoa cương và các loại đá siêu cứng… 76,000             200/THÙNG
14 Lưỡi cắt king bluebird  R/L 125x2.0x14 Cắt đá hoa cương và các loại đá siêu cứng… 86,000             200/THÙNG
15 Lưỡi cắt bluebird          R/L 114x2.0x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 65,000             200/THÙNG
16 Lưỡi cắt bluebird          R/L 116x2.0x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 70,000           200/THÙNG
17 Lưỡi cắt bluebird          R/L 125x2.0x12 Cắt đá hoa cương, gạch ,    ngói , bê tông. 77,000             200/THÙNG
18 Lưỡi cắt blueBird          R/L 150x2.2x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 105,000           100/THÙNG
19 Lưỡi cắt blueBird          R/L 180x2.2x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 110,000             50/THÙNG
20 Lưỡi cắt blueBird          R/L 230x2.4x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 180,000             25/THÙNG
21 Lưỡi cắt blueBird          R/L 250x2.6x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 220,000             25/THÙNG
22 Lưỡi cắt blueBird          R/L 300x3.0x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 310,000            25/THÙNG
23 Lưỡi cắt blueBird          R 350x3.6x12 Cắt đá hoa cương, gạch , ngói , bê tông . 490,000           10/THÙNG
24 Chén mài blueBird        L 100x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 83,000           100/THÙNG
25 Chén mài Blue Bird R (Xanh) 110x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 83,000            100/THÙNG
26 Chén mài Blue Bird L (Vàng) 110x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 72,000             100/THÙNG
27 Chén mài Blue Bird R (Vàng) 110x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 52,000            100/THÙNG
28 Chén mài blueBird        R (Vàng) 125x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 98,000          50/THÙNG
29 Chén mài blueBird        R 125x5 Mài đá hoa cương , bê tông . 97,000           50/THÙNG
   ► Giá có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 đến khi có thông báo mới nhất.  
   ► MIDATECH xin hân hạnh phục vụ quý khách.