Máy dũa rung hơi AF-10: là máy dũa chuyển động thẳng (thò thụt), lắp dũa kim loại, cán dũa phi 5mm

Máy dũa rung hơi AF-10: là máy dũa chuyển động thẳng (thò thụt), lắp dũa kim loại, cán dũa phi 5mm

Máy dũa rung hơi AF-10: là máy dũa chuyển động thẳng (thò thụt), lắp dũa kim loại, cán dũa phi 5mm

Hotline: 0124 567 89
Zalo

Chi tiết sản phẩm

MÁY DỮA HƠI AF-10