Mũi khoan từ KING BLUE

Mũi khoan từ KING BLUE

Mũi khoan từ KING BLUE

Hotline: 0124 567 89
Zalo

Chi tiết sản phẩm

MŨI KHOAN TỬ KING BLUE

BẢNG GIÁ CHI TIẾT :

STT MÃ SIZE 35mm
50mm
QCĐG              
1 TCT-M3 Ø12 386,000 478,000 1/hộp            
2 TCT-M3 Ø13 386,000 478,000 1/hộp            
3 TCT-M3 Ø14 386,000 478,000 1/hộp            
4 TCT-M3 Ø15 386,000 478,000 1/hộp            
5 TCT-M3 Ø16 386,000 478,000 1/hộp            
6 TCT-M3 Ø17 386,000 478,000 1/hộp            
7 TCT-M3 Ø18 386,000 478,000 1/hộp            
8 TCT-M3 Ø19 386,000 478,000 1/hộp            
9 TCT-M3 Ø20 386,000 478,000 1/hộp            
10 TCT-M3 Ø21 386,000 478,000 1/hộp            
11 TCT-M3 Ø22 386,000 478,000 1/hộp            
12 TCT-M3 Ø23 386,000 478,000 1/hộp            
13 TCT-M3 Ø24 386,000 478,000 1/hộp            
14 TCT-M3 Ø25 386,000 478,000 1/hộp 32 TCT-M3 Ø43 605,000 780,000 1/hộp
15 TCT-M3 Ø26 426,000 526,000 1/hộp 33 TCT-M3 Ø44 605,000 780,000 1/hộp
16 TCT-M3 Ø27 426,000 526,000 1/hộp 34 TCT-M3 Ø45 605,000 780,000 1/hộp
17 TCT-M3 Ø28 426,000 526,000 1/hộp 35 TCT-M3 Ø46 666,000 860,000 1/hộp
18 TCT-M3 Ø29 426,000 526,000 1/hộp 36 TCT-M3 Ø47 666,000 860,000 1/hộp
19 TCT-M3 Ø30 426,000 526,000 1/hộp 37 TCT-M3 Ø48 666,000 860,000 1/hộp
20 TCT-M3 Ø31 505,000 646,000 1/hộp 38 TCT-M3 Ø49 666,000 860,000 1/hộp
21 TCT-M3 Ø32 505,000 646,000 1/hộp 39 TCT-M3 Ø50 666,000 860,000 1/hộp
22 TCT-M3 Ø33 505,000 646,000 1/hộp 40 TCT-M3 Ø51 - 940,000 1/hộp
23 TCT-M3 Ø34 505,000 646,000 1/hộp 41 TCT-M3 Ø52 - 940,000 1/hộp
24 TCT-M3 Ø35 505,000 646,000 1/hộp 42 TCT-M3 Ø53 - 940,000 1/hộp
25 TCT-M3 Ø36 566,000 730,000 1/hộp 43 TCT-M3 Ø54 - 940,000 1/hộp
26 TCT-M3 Ø37 566,000 730,000 1/hộp 44 TCT-M3 Ø55 - 940,000 1/hộp
27 TCT-M3 Ø38 566,000 730,000 1/hộp 45 TCT-M3 Ø56 - 1,020,000 1/hộp
28 TCT-M3 Ø39 566,000 730,000 1/hộp 46 TCT-M3 Ø57 - 1,020,000 1/hộp
29 TCT-M3 Ø40 566,000 730,000 1/hộp 47 TCT-M3 Ø58 - 1,020,000 1/hộp
30 TCT-M3 Ø41 605,000 780,000 1/hộp 48 TCT-M3 Ø59 - 1,020,000 1/hộp
31 TCT-M3 Ø42 605,000 780,000 1/hộp 49 TCT-M3 Ø60 - 1,020,000 1/hộp

Gía chưa gồm VAT