Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10

Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10

Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10

Hotline: 0124 567 89
Zalo

Chi tiết sản phẩm

Lưỡi cắt khô Bue Bird 114x2.0x10
STT TÊN SẢN PHẨM   THÔNG SỐ CHỨC NĂNG   GIÁ ĐG
01 Lưỡi cắt KingBlue V1 110ĐN   V1-110x1.3x10 Chuyên cắt gạch men, đá Granite, Marble     45,000 200/T
02 Lưỡi cắt KingBlue V2 110ĐN   V2-110x1.3x10 Chuyên cắt gạch men, đá Granite, Marble, đá trắng sứ 64,000 200/T
03 Lưỡi cắt KingBlue V3 110ĐN   V3-110x1.3x10 Chuyên cắt gạch men, đá Granite, Marble, đá trắng sứ 85,000 200/T
04 Lưỡi cắt KingBlue V3 125ĐN   V3-125x1.8x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble     98,000 200/T
05 Lưỡi cắt KingBlue V3 150ĐN   V3-150x2.0x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble     127,000 100/T
06 Lưỡi cắt KingBlue V3 180ĐN   V3-180x2.0x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble     147,000 50/T
07 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN 105 S1 S1-105x1.3x10 Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble     47,000 200/T
08 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN 125 S1 S1-125x1.6x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble     61,000 200/T
09 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN 105 S2 S2-105x1.3x10 Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble     57,000 200/T
10 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN 125 S2 S2-125x1.6x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ, Marble     73,000 200/T
11 Lưỡi cắt BlueBird King ĐN 105 S3     S3-105x1.3x10 Chuyên cắt gạch bóng kiếng, đá Marble     75,000 200/T
12 Lưỡi cắt BlueBird ĐN E1   E1-105x1.3x8 Cắt gạch men, đá Marble, Granite, đá trắng sứ     55,000 200/T
13 Lưỡi cắt BlueBird ĐN E1       E1-125x1.5x10 Cắt gạch Granite đá Marble, đá trắng sứ .     71,000 200/T
14 Lưỡi cắt Bluebird ĐN F1   F1-110x1.4x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ       69,000 200/T
15 Lưỡi cắt Bluebird ĐN F1   F1-125x1.5x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ        81,000 200/T
16 Lưỡi cắt Bluebird ĐN F1   F1-150x2.0x10  Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ        103,000 100/T
17 Lưỡi cắt Bluebird ĐN F1   F1-180x2.0x10 Chuyên cắt đá Granite, đá trắng sứ        127,000 50/T
Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%